Valberedningens förslag, motioner och propositioner

Här ser du valberedningens samlade förslag, där bland annat förslaget till ny förbundsstyrelse presenteras.

Du kan även genom att logga in ta del av de motioner som inkommit till kongressen samt de propositioner som förbundsstyrelsen tagit fram

Valberedningens förslag

 

Motioner och propositioner

Som medlem kan du ta del av de motioner som inkommit samt de propositioner som förbundsstyrelsen tagit fram. Logga in med BankID.

Frågor & svar