Sveriges Lärares kongress 2024

Kongressen är Sveriges Lärares högsta beslutande organ och äger rum i maj 2024.

Grundskola - övrigt

På kongressen fattas de strategiska besluten kring vilken politik och viktiga framtidsfrågor som förbundet ska driva. Dessutom sker val av förbundsstyrelse.

Som medlem kan du vara med att påverka genom att nominera dina kandidater till de olika uppdragen och genom att skicka in motioner till kongressen.

Motioner, propositioner och valberedningens förslag

Valberedningens förslag, de motioner som inkommit till kongressen samt de propositioner som förbundsstyrelsen tagit fram kan du läsa mer om här.

Valkretsresultat

Under valkretsmötena, hösten 2023, röstades det fram vilka som ska bli kongressombud, förbundsrådsombud, avtalsdelegationsledamöter och valkretsvalberedningar. Här kan du se resultatet från valkretsmötena.

 

Viktiga datum inför Sveriges Lärares kongress

  • April – alla motioner presenteras med förbundsstyrelsens yttrande och förslag till beslut.
  • April - valberedningen presenterar sitt förslag
  • 15 maj 2024 – kongressen öppnar med en digital dag
  • 21-24 maj 2024 – kongress i Norrköping
Frågor & svar