​​Nominera kandidater till valberedningen​

Som medlem i Sveriges Lärare har du möjlighet att nominera de kandidater som du skulle vilja väljs till sammankallande och ledamöter till Sveriges Lärares nationella valberedning som väljs av kongressen.

Under kongressen genomförs också representantskap för de olika nationella skolformsföreningarna och denna nomineringsomgång samlar också in kandidater för uppdrag kopplat till att bereda val inför representantskapen vid nästa kongress.  

Nominering av kandidater till valberedningen öppnar den 15 april och stänger den 21 maj klockan 15.00
 
Sammankallande och ledamöter i valberedningen har ett stort ansvar i Sveriges Lärares demokratiska process. De har inför kongressen uppdrag att föreslå ledamöter till förbundsstyrelse och övriga förtroendeuppdrag inom förbundet som väljs av kongress/representantskap. Läs om valberedningens uppdrag  
 
Alla medlemmar har som enskild medlem rätt att nominera kandidater till de olika uppdragen inom valberedningen.   

  • Medlemmar på en arbetsplats kan komma överens vid ett medlemsmöte om att skicka in en nominering i arbetsplatsens namn. Sådant beslut ska dokumenteras i protokoll.  
  • Styrelsen i lokalförening eller motsvarande har också mandat att fatta beslut om att skicka in en nominering i föreningens namn. Även denna typ av beslut ska protokollföras.  

Har du något sådant beslut med dig kan du välja att skicka in nominering i roll som arbetsplats respektive förening, annars behöver du skicka in nomineringen i roll som enskild medlem. I nomineringssystemet väljer du den roll som är ”högst” utifrån vilka beslut du har med dig. Protokoll behöver inte bifogas, men protokoll ska enligt förbundets stadgar alltid kunna tillgängliggöras efter förfrågan inom organisationen.    

Nominering är öppen till följande poster inom valberedningen

  • Nominering till sammankallande nationell valberedning
  • Nominering till ledamöter nationell valberedning
  • Nominering till ordförande (tre stycken) till tre representantskapsvalberedningar
  • Nominering till ledamöter i tre representantskapsvalberedningar 

Nominera här:

Nominera kandidater till valberedningen 

Dina uppgifter

När du skriver en nominering hämtas uppgifter från Sveriges Lärares medlemsregister. Dessa uppgifter följer med nomineringen och påverkar vad som står på nomineringen om vem som nominerat. Skulle det vara någon uppgift som inte stämmer måste du börja med att se till att dina medlemsuppgifter korrigeras innan du skickar in någon motion. Korrigeringar av dina medlemsuppgifter kan du göra via “Mina sidor” som du hittar när du loggat in på www.sverigeslarar.se 

Genom att skicka in nominering godkänner du att du synliggör ditt medlemskap inom Sveriges Lärare för andra. 

 

Frågor & svar