Hoppa till sidans innehåll Hoppa till sidans huvudnavigering

Gå till startsidan

Information för arbetsgivare

Behöver du som arbetsgivare eller myndighet komma i kontakt med Sveriges Lärare i olika ärenden? Här har vi samlat allt du behöver veta.

Underlag inför löneöversyn

Arbetsgivare inom SKR och Sobona

Sveriges Lärare har avtal med Sveriges kommuner och regioner, SKR samt Sobona om utbyte av personuppgifter. Uppgifterna matchas mellan förbunden i början av december och det är Saco som lämnar ut uppgifterna om fackligt medlemskap. Instruktioner om hur du som arbetsgivare begär ut listor inför löneöversynen får du från Saco.

Privat arbetsgivare

Behöver du som privat arbetsgivare se vilka av de anställda som är medlemmar i Sveriges Lärare inför löneöversyn? Skicka din förfrågan till medlemsdata.navet@sverigeslarare.se.

För att vi på bästa sätt ska kunna leverera säkert data ska förfrågan skickas tillsammans med en lista på de anställda. Listan med personnummer, 12 siffror och bindestreck, skickas i en krypterad Excel-fil. Lösenordet skickas i separat mejl. Förfrågningar ska också skickas från e-postadress som har arbetsgivarens digitala adress som avsändare, inte från en privat e-postadress.

Det är viktigt att notera att medlemskap i fackförening kategoriseras som känslig personuppgift enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) och gäller som lag i alla EU:s medlemsländer. Detta ställer mycket höga krav på Sveriges Lärare att hantera medlemsuppgifter på ett korrekt sätt. För att vi inte ska röja någon medlems uppgifter som inte är anställd hos er behöver vi därför ha en lista på era anställda som matchas mot vår data så att uppgifterna vi skickar till er blir så korrekta som möjligt.

Uppgifter lämnas bara ut för vissa ändamål och får inte användas eller sparas för andra syften eller ändamål.

Information för förtroendevald

Som förtroendevald i Sveriges Lärare finns information och stödmaterial i två system under en övergångsperiod som hittas via Mina Sidor fram till att den nya webbplatsen för förtroendevalda, Portalen, är klar senare i vår. Du som tidigare tillhört Lärarförbundet använder Förbundsnätet och du som tidigare tillhört Lärarnas Riksförbund använder verktyget Medlemshanteraren under övergångsperioden. 

Förhandling med Sveriges Lärare

Vill du väcka förhandling med Sveriges Lärare gör du så här:

  1. Mejla din förhandlingsframställan till forhandling.arbetsgivare@sverigeslarare.se.
  2. Du får ett bekräftelsemejl med information om hur vi kontaktar dig.
  3. Gäller din förhandling en löneöversyn? Förhandling om lön sker med valt ombud på arbetsplatsen. Saknas ombud kan du begära löneförhandling via forhandling.arbetsgivare@sverigeslarare.se.
  4. Säkerställ att förhandlingsframställan enbart innehåller anställda som är medlemmar i Sveriges Lärare.
  5. Behöver du hjälp med urval inför löneöversyn? Se information högre upp på sidan.

Samråd med arbetstagarorganisation

Sveriges Lärare har fattat ett beslut om att avstå yttranden i samråd för fristående organisationer. Ni kan använda detta svar som underlag av er fortsatta handläggning i ärendet.

Vi hanterar däremot samråd rörande skolor inom kommunal sektor. Dessa samråd skickas direkt till Sveriges Lärares föreningar i berörd kommun. Kontaktuppgifter hittar du här.

Övriga frågor?

Har du som arbetsgivare eller myndighet ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss på arbetsgivare@sverigeslarare.se.

Säker personuppgiftshantering

Medlemskap i en fackförening kategoriseras som känslig personuppgift enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) och gäller som lag i alla EU:s medlemsländer. Det ställer mycket höga krav på Sveriges Lärare att hantera medlemsuppgifter på ett korrekt sätt. Vi garanterar att all behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

INTEGRITET

Pappa med dotter son vid datorn. Läxläsning. Läxor.

INTEGRITET

Så behandlar vi personuppgifter

Våra medlemmars personliga integritet är viktig för oss. Vi ser till att deras personuppgifter är skyddade och behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Så jobbar vi
Frågor & svar