För arbetsgivare och myndigheter

Behöver du som arbetsgivare eller myndighet komma i kontakt med Sveriges Lärare i olika ärenden? Här har vi samlat allt du behöver veta.

Arbetsgivare

Vill du väcka förhandling med Sveriges Lärare fyller du i formuläret för förhandlingsframställan.

Arbetsgivare inom SKR och Sobona

Saco lämnar ut uppgifter om fackligt medlemskap enligt avtal mellan Sveriges Lärare och Sveriges kommuner och regioner (SKR) samt Sobona. Uppgifter matchas i början av december. Instruktioner om hur du som arbetsgivare begär ut listor får du från Saco.

Arbetsgivare inom övriga avtalsområden

Behöver du uppgift om vilka av de anställda som är medlemmar i Sveriges Lärare inför löneöversyn skickar du din förfrågan till medlemsdata@sverigeslarare.se. För att vi på bästa sätt ska kunna leverera säkert data ska förfrågan skickas tillsammans med en lista på de anställda.

Listan med personnummer, 12 siffror och bindestreck, skickas i en krypterad Excel-fil. Lösenordet skickas i separat mejl. Förfrågningar ska också skickas från e-postadress som har arbetsgivarens digitala adress som avsändare, inte från en privat e-postadress.

Medlemskap i fackförening kategoriseras som känslig personuppgift enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller som lag i alla EU:s medlemsländer. Detta ställer mycket höga krav på Sveriges Lärare att hantera medlemsuppgifter på ett korrekt sätt. För att vi inte ska röja någon medlems uppgifter som inte är anställd hos er behöver vi en lista på era anställda att matcha mot vår data så att uppgifterna vi skickar till er bara avser era anställda. 

Uppgifter lämnas bara ut för vissa ändamål och får inte användas eller sparas för andra syften eller ändamål. Vi garanterar att all behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Inför lönerevisionen är det viktigt att informera alla medarbetare om hur och när den ska genomföras och vad som ska åstadkommas.

Uppdraget att delta i överläggning/inledande arbete har Sveriges Lärares förtroendevalda med mandat att förhandla inom företaget/organisationen eller den företrädare som anmälts till arbetsgivaren. 

Efter genomförda lönesamtal lämnas förslag och stäms av med Sveriges Lärares företrädare med förhandlingsmandat inom företaget/organisationen eller den företrädare som anmälts till arbetsgivaren.

Saknas sådan lämnas uppgifterna nedan till Sveriges Lärare via arbetsgivare@sverigeslarare.se :

  • Rubrik: Förslag på nya löner
  • Arbetsgivarens namn och org.nr
  • Arbetsplats och ort
  • Excel-fil där det framgår namn, personnummer, tidigare lön, ny lön (båda beräknade på heltid), befattning.

Vid behov återkommer vi med frågor kring förslaget eller en framställan om förhandling.

Har du som arbetsgivare eller myndighet ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss på arbetsgivare@sverigeslarare.se.

Myndighet

Samråd

Sveriges Lärare avstår samrådsyttrande avseende skolor med statlig eller privat huvudman. Ni kan använda er av denna mening i er fortsatta handläggning i ärendet.

Vi hanterar däremot samråd rörande skolor inom kommunal sektor. Dessa samråd skickas direkt till Sveriges Lärares föreningar i berörd kommun. Kontaktuppgifter hittar du här.

Remisser

Remisser, utredningar och inbjudningar från Regeringskansliet, Skolverket eller andra statliga instanser skickas till remiss@sverigeslarare.se

Integritet

Högskola - detaljbild

Så behandlar vi personuppgifter

Våra medlemmars personliga integritet är viktig för oss. Vi ser till att deras personuppgifter är skyddade och behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Frågor & svar