Hoppa till sidans innehåll Hoppa till sidans huvudnavigering

Gå till startsidan

Onsdag den 22 mars med start kl. 17.30 kommer en systemuppdatering att göras. Det påverkar vårt kontaktformulär, Mina sidor och möjligheten att göra en medlemsansökan till Sveriges Lärare.

Skrivarstipendier för dig som forskar

Sittande lärare skriver i anteckningsbok, sedd bakifrån.

Du som är forskarstuderande, licentiat eller doktor och medlem kan söka våra skrivarstipendier. Med stipendiet får du sammanhängande skrivtid och möjligheter till utbyte med andra som forskar.

Med våra skrivarstipendier vill vi uppmuntra lärare att forska och på så sätt stärka lärarna som profession.

År 2023 kommer internatet att äga rum 25 september till 4 oktober.

Vad innebär stipendiet?

Du som blir antagen får plats på ett skrivarinternat i 10 dagar. I stipendiet ingår kost och logi på Fjällgården i Åre samt ett resebidrag på 1 000 kronor. 

Det ger dig sammanhängande och ostörd skrivtid och möjligheter till utbyte med andra forskarstuderande, licentiater och doktorer. En av professorerna i vårt vetenskapliga råd finns på plats delar av vistelsen för reflektion och samtal.

Vem kan söka?

Stipendierna kan sökas av dig som

  • är medlem,
  • antagen till forskarutbildning,
  • eller nyligen har tagit en licentiatexamen eller en doktorsexamen.

För licentiater och doktorer ska examen ha avlagts senast samma dag som sista ansökningsdag eller högst fem år före sista ansökningsdag. Med datum för avlagd examen avses det datum då examensbeviset har utfärdats.

Urvalskriterier för bedömning och beslut är bidrag till lärarprofessionens utveckling och forskningens kvalitet.

Vid konkurrens om platserna premieras sökande som ej tilldelats skrivarstipendium tidigare. Du kan dock beviljas stipendium vid ett tillfälle som doktorand och vid ett tillfälle som nydisputerad.

När kan jag söka?

Skrivarstipendier delas ut en gång per år. Ansökningsperioden för 2023 är 1-25 april och beslut meddelas i början av juni.

Har du frågor?

Välkommen att kontakta Per Båvner, utredare på Sveriges Lärare.

Stipendiet delas ut med stöd av Lärarstiftelsen.

Jag ansöker om skrivarstipendium

Du måste vara inloggad för att skicka formuläret.
Deltagit tidigare

Forskning och utbildning

"Att få skriva ostört, diskutera och problematisera mitt forskningsprojekt med andra doktorander och erfarna forskare var betydelsefullt för mig. "

Anna Wallin

Kommunlektor

MEDLEMSFÖRMÅNER

Bild från tvådagars engagemangskonferens för studerandeombud och studerandeinformatörer i början av oktober 2019. Scandic Alvik Stockholm.

MEDLEMSFÖRMÅNER

När du vill utvecklas

  • Karriärrådgivning med CV-granskning m.m.
  • Digitala inspirationsföreläsningar.
  • Personlig lönecoachning.
Bli medlem idag Alla medlemsförmåner
Frågor & svar