Hoppa till sidans innehåll Hoppa till sidans huvudnavigering

Skrivarstipendier för dig som forskar

Du som är doktorand, licentiat eller doktor och medlem kan söka våra skrivarstipendier. Med stipendiet får du sammanhängande skrivtid och möjligheter till utbyte med andra som forskar.

Högskola - övrigt

Med våra skrivarstipendier vill vi uppmuntra lärare att forska och på så sätt stärka lärarna som profession. 2024 års internat kommer äga rum den 23 september - 2 oktober.

Vad innebär stipendiet?

Du som blir antagen får plats på ett skrivarinternat i 10 dagar. I stipendiet ingår kost och logi på Fjällgården i Åre samt ett resebidrag på 1 000 kronor. 

Det ger dig sammanhängande och ostörd skrivtid och möjligheter till utbyte med andra doktorander, licentiater och doktorer. En av professorerna i vårt vetenskapliga råd finns på plats delar av vistelsen för reflektion och samtal.

Vem kan söka?

Stipendierna kan sökas av dig som

  • är medlem,
  • antagen till forskarutbildning,
  • eller nyligen har tagit en licentiatexamen eller en doktorsexamen.

För licentiater och doktorer ska examen ha avlagts senast samma dag som sista ansökningsdag eller högst fem år före sista ansökningsdag. Med datum för avlagd examen avses det datum då examensbeviset har utfärdats.

Urvalskriterier för bedömning och beslut är bidrag till lärarprofessionens utveckling och forskningens kvalitet.

Vid konkurrens om platserna premieras sökande som ej tilldelats skrivarstipendium tidigare. Du kan dock beviljas stipendium vid ett tillfälle som doktorand och vid ett tillfälle som nydisputerad.

Ansökan

Skrivarstipendier delas ut en gång per år. Nästa ansökningsperiod är 1 - 15 april 2024.

Har du frågor?

Välkommen att kontakta Per Båvner, utredare på Sveriges Lärare.

Stipendiet delas ut med stöd av Lärarstiftelsen.

"Att få skriva ostört, diskutera och problematisera mitt forskningsprojekt med andra doktorander och erfarna forskare var betydelsefullt för mig. "
Anna Wallin Kommunlektor och stipendiat,

Medlemsförmåner

Grundskola - porträtt

När du vill utvecklas

  • Karriärrådgivning med feedback på jobbansökan m.m.
  • Digitala föreläsningar.
  • Personlig lönecoachning.
Frågor & svar