Hoppa till sidans innehåll Hoppa till sidans huvudnavigering

Motioner

Under perioden 20 september till och med 15 november kunde du som medlem i Sveriges Lärare skriva motioner till förbundets kongress och därmed vara med och påverka förbundets verksamhet.

Alla motioner som inkommit bereds av förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsen kan föreslå kongressen att bifalla motionen, avslå motionen eller att motionen anses vara besvarad. Motionen kommer att behandlas under kongressen i maj där kongressledamöterna kommer att fatta beslut.  

En motion som berör en specifik skolform kan även komma att hänskjutas till de representantskap för skolformerna Förskola, Grundskola och Gymnasieskolan och vuxenutbildningen som hålls direkt efter kongressen. Vid representantskapen deltar de kongressledamöter som har sin primära arbetsplats inom respektive skolform. 

Frågor & svar