Hoppa till sidans innehåll Hoppa till sidans huvudnavigering

Vetenskapligt skrivande

Så får du dina elever att tänka och skriva vetenskapligt! Se gästföreläsningen med Suzanne Parmenius Swärd, universitetslektor i pedagogiskt arbete med inriktning svenska språket.

För att skriva vetenskapliga texter behöver eleverna ha ett vetenskapligt förhållningssätt och förstå vad forskning och vetenskap är. De måste också bemästra de olika stegen i processen, såsom planering, forskning, utkast, redigering och korrigering. 

I den här gästföreläsningen får du veta vilka strategier du behöver ge dina elever för att de ska kunna skriva vetenskapligt. Du får också tips om material du kan använda för att stötta deras utveckling. 

Föreläsningen riktar sig främst till dig som har elever på gymnasiet. 

Filosofie doktor och universitetslektor 

Suzanne Parmenius Swärd är filosofie doktor i svenska med didaktisk inriktning och universitetslektor i pedagogiskt arbete med inriktning svenska språket. Hon har även arbetat som ämneslärare i svenska och historia, och bidragit med material till Skolverkets satsning Läslyftet. Dessutom är hon aktuell med en bok om formellt skrivande på gymnasiet som ges ut av Lärarförlaget.

Föreläsningen spelas in

Som medlem kommer du att kunna se den i efterhand genom att logga in nedan.

Frågor & svar