När AI gör läxan

Hur påverkar generativ AI hur du bedömer och utvärderar elevernas prestationer? Gästföreläsning med forskaren Erik Winerö. Inspelningen från föreläsningen finns tyvärr inte kvar, men du kan se en film på Eriks Youtubekanal med liknande innehåll.

När eleverna använder generativ AI för att till exempel svara på provfrågor och skriva uppsatser kan det bli svårt att utvärdera deras kunskapsnivå. Samtidigt kan tekniken förbättra undervisningen, öka effektiviteten, samt anpassa inlärningen i skolan. 

I den här gästföreläsningen får du lära dig mer om generativ AI och hur tekniken påverkar din bedömningspraktik. Du får också tips på hur den kan användas i undervisningen på ett hållbart och etiskt sätt.

Lärare och forskare

Erik Winerö är gymnasielärare och doktorand i Tillämpad IT mot utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet. I sin forskning studerar han hur lärares bedömningspraktik och kunskapssyn påverkas av AI. 

Han är en uppskattad föreläsare på området, och i en kommande antologi är han aktuell med ett kapitel om hur AI påverkar bedömning.

Föreläsningen går inte längre att se

Medlemsförmån

Förskola - gruppbild

Få ny energi och kunskap

I vårens program med digitala gästföreläsningar kan du bland annat lära dig mer om AI, intensivläsning i helklass och hur du kan undervisa om klimatkrisen.

Frågor & svar