Hoppa till sidans innehåll Hoppa till sidans huvudnavigering

Klimatkrisens pedagogik

Hur kan du som lärare rusta den kommande generationen för klimatkrisen? Se gästföreläsningen med forskaren Maria Wolrath Söderberg. Öppen och gratis för alla!

De flesta svenskar är medvetna om klimatkrisens allvar, älskar naturen och vill lämna efter sig en bra värld – men gör ändå saker som skadar klimatet.  

I den här gästföreläsningen får du veta varför det är så svårt att genomföra förändringar och vad som driver dem som faktiskt gör det. Maria Wolrath Söderberg talar även om skolans roll i att förbereda eleverna för klimatkrisen och göra dem till ansvarstagande medborgare.  

Dessutom får du tips på hur du kan undervisa på ett sätt som utvecklar elevernas förmåga att: 

  • förstå och agera i kriser 
  • se olika perspektiv 
  • kommunicera och komma vidare i konfliktfyllda frågor 
  • utöva sitt medborgarskap på ett aktivt och ansvarsfullt sätt. 

Docent i retorik, forskare och sommarpratare 

Maria Wolrath Söderberg är docent i retorik och forskar om målkonflikter och hur människor resonerar kring hållbarhet och klimatfrågor. Hon har även forskat om lärande i förhållande till konfliktfyllda problem. I augusti sommarpratade hon i Sveriges Radio.

Föreläsningen spelas in

Som medlem kommer du att kunna se den i efterhand genom att logga in nedan.

Bli medlem nu

Frågor & svar