Att bygga relationer med elever

Samspelet med dina elever kan vara avgörande för deras välmående, trygghet och lärande. Så tar du relationsarbetet till nästa nivå! Gästföreläsning med forskaren Anna-Carin Bredmar.

Här får du ta del av berättelser, verktyg och modeller som hjälper dig att ta relationsarbetet i skolan eller fritidshemmet till nästa nivå. Inte minst i mötena som sker mellan dagens planerade aktiviteter.  

Dessutom får du veta mer om hur reflektion och beprövad erfarenhet kan bidra till din personliga yrkesutveckling. 

Föreläsningen riktar sig främst till dig som är lärare i fritidshem eller på låg- eller mellanstadiet. 

Forskare och lärarutbildare 

Anna-Carin Bredmar är lärarutbildare vid Linnéuniversitetet. Hon är även forskare med fokus på emotionella och relationella dimensioner i lärares arbete, professionsutbildning och professionella lärande. 

Rabatt på boken Fritidshemmets och skolans relationsarbete 

Anna-Carin Bredmar är medförfattare till boken Fritidshemmets och skolans relationsarbete – grunden för lärandet, som ges ut av Lärarförlaget. Som medlem har du 20 procent rabatt på böcker från Lärarförlaget.

Se den inspelade föreläsningen – senast den 24 september

Endast för dig som är medlem.

Medlemsförmån

Förskola - gruppbild

Få ny energi och kunskap

I vårens program med digitala gästföreläsningar kan du bland annat lära dig mer om AI, intensivläsning i helklass och hur du kan undervisa om klimatkrisen.

Frågor & svar