Fackliga ombud sökes: ”Kan påverka mycket”

Hur mycket kan du påverka på din arbetsplats? Kanske mer än du tror. Om du engagerar dig som ombud får du inblick i beslutsprocesserna och kan bidra till förbättringar på jobbet.

– Man kan påverka mycket på arbetsplatsen när man är ombud, säger Catarina Gehlin och Hanna Meijer Holmqvist för Sveriges Lärare i Falun.

En dag fick Catarina Gehlin och hennes kollegor nog. Besluten som fattades av ledningen på arbetsplatsen var ofta ogenomtänkta och medförde negativa konsekvenser. De samlades för att diskutera vad de kunde göra åt saken. Tillsammans valde de Catarina Gehlin till skyddsombud och en annan kollega till arbetsplatsombud.

– Som ombud har man möjlighet att bidra till förbättringar på arbetsplatsen. Att vara två som delade på ansvaret var väldigt bra eftersom vi kunde diskutera med varandra i de frågor som uppstod, säger Catarina Gehlin.

Allt gick inte rätt till

Läraren Hanna Meijer Holmqvist hade liknande erfarenheter som ledde till att hon ville bli skyddsombud.

– Jag misstänkte att allt inte gick rätt till på min skola. Jag ville få större inblick och kunna påverka hur beslutsprocesserna gick till, därför blev jag ombud. I den fackliga grundkursen fick jag massor av kunskap och kunde sedan hjälpa till så att det blev så bra som möjligt på arbetsplatsen, bland annat genom att se till att arbetsgivaren följde reglerna.

– Beslut ska tas i rätt ordning och man får inte heller hoppa över steg, till exempel att göra riskbedömningar. Facket behöver vara med i hela processen för att säkerställa att arbetsgivaren inte missar sådant som kan vara väsentligt för verksamheten, säger Hanna­ Meijer Holmqvist. 

Numera är både Catarina Gehlin och Hanna­ Meijer Holmqvist ordförande för Sveriges Lärare i Falun samt huvudskyddsombud. De vill uppmuntra medlemmar i hela landet att bli arbetsplatsombud eller skyddsombud, särskilt på skolor där det saknas.

– Vi får ibland höra av medlemmar att det funkar bra ändå, utan ombud. Men när de sedan har blivit valda till ombud och gått utbildningen så får de kunskap om hur en verksamhet borde fungera. Då blir det ofta tydligt att det finns saker på deras arbetsplats som behöver förbättras, säger Catarina Gehlin.

Tillgång till stort kontaktnät

Ombud i Sveriges Lärare erbjuds gedigna utbildningar för att få kunskap om lagar och avtal samt tips på hur man kan verka för förändring. Som ombud får man också tillgång till ett stort kontaktnät av kunniga och erfarna personer.

– Alla är gröna i början och det ska man inte vara rädd för. Vi stöttar varandra och tillsammans är vi starka. Man kan inte lösa alla problem på en gång utan man får börja i det lilla. Och det finns alltid hjälp att få när man behöver det. Vi är trots allt 300 000 medlemmar och 27 000 förtroendevalda i Sveriges Lärare och det är en enorm kraft att ha i ryggen, säger Hanna­ Meijer Holmqvist.

Hanna Meijer Holmqvist och Catarina Gehlin vill tipsa alla nyblivna ombud om två viktiga saker: att försöka få en bra relation med rektorn och att försöka komma in tidigt i beslutsprocesser. Då är det lättare att kunna jobba med friskfaktorer och förebygga att problem uppstår.

– Ni vinner på att vara kreativa och tänka proaktivt. Upptäcker ni något som är galet är det bra att ta fram förslag på hur det skulle kunna bli bättre innan ni tar upp problemet med rektorn. Då ökar chansen att ledningen lyssnar på medlemmarnas önskemål, säger Hanna­ Meijer Holmqvist.

Viktigt med aktiva medarbetare

Samtidigt poängterar de båda att det är viktigt att alla medarbetarna är aktiva och rapporterar till chefen och skyddsom­budet varje gång det uppstår problematiska situationer som är svåra att hantera och som skapar stress.

– Dokumentationen är nödvändig för att tydliggöra vad som behöver förbättras. Det kan gälla återkommande problem eller enskilda händelser, till exempel om det inte dyker upp vikarier på förskolan och man står där ensam med femton barn klockan sju på morgonen, säger Catarina Gehlin.

Då kan man se ett mönster

Genom att rapportera in alla problem, även om de kan tyckas vara små, kan man se om det finns mönster. Då blir det lättare att vara proaktiv och arbeta förebyggande mot stress och dålig arbetsmiljö.

– När någon blir sjukskriven har det gått för långt. Kanske hade sjukskrivningen kunnat undvikas om facket hade fått komma in tidigare i processen. Arbetslivet skulle kunna vara förödande om inte facket kunde bevaka att lagar och avtal följs. Varje gång vi lyckas förhindra att någon mår dåligt är det en seger, säger Hanna­ Meijer Holmqvist.

Arbetsplats- och skyddsombud

  • Arbetsplatsombud representerar medlemmarna vid lokal samverkan eller förhandlar på arbetsplatsen. De kan på olika sätt förbättra för hela skolan, men också för enskilda medlemmar, till exempel genom att vara med som stöd i samtal med arbetsgivaren.

  • Skyddsombud företräder medlemmarna i arbetsmiljö- och skyddsfrågor samt representerar kollegorna vid samverkan på arbetsplatsen. Om det finns flera skyddsombud på arbetsplatsen delar de upp skyddsområdena sinsemellan. En ska vara huvudskyddsombud.

Var med och påverka

Grundskola - porträtt

Nyfiken på att bli ombud?

Som ombud kan du vara med och förbättra förutsättningarna på jobbet för dig och dina kollegor. Du är länken mellan arbetsgivaren, medlemmarna och Sverige Lärare.

Uppdraget

Grundskola - porträtt

Din viktiga roll som skyddsombud

Du som är skyddsombud har rättigheter utöver det vanliga och kan kräva åtgärder med stöd av lagen. 

Frågor & svar