Bli fackligt ombud – så funkar det

Är du nyfiken på att bli ­ombud på arbetsplatsen? Jens Ranta, ombudsman på Sveriges­ ­Lärare, berättar vad ­uppdraget innebär.

Medarbetare - Kansli
Jens Ranta, ombudsman på Sveriges Lärare.

Vad innebär det att vara ombud?

– Ett ombud på arbetsplatsen företräder fackförbundets medlemmar på en arbetsplats. Ombudet är kontaktperson mellan medlemmar och arbetsgivare i fackliga frågor och fungerar samtidigt som en länk till föreningen, förklarar Jens Ranta.

– Som arbetsplatsombud får du en unik inblick i hur arbetsplatsen styrs. Uppdraget ger dig och Sveriges Lärare en möjlighet att påverka utvecklingen och bevaka att lagar och avtal följs. I uppdraget ingår att fånga engagemanget på arbetsplatsen så att ni tillsammans kan göra skillnad i för er viktiga frågor, att presentera medlemmarna, genom så kallad samverkan på arbetsplatsen samt att delta i möten med arbetsgivaren.

– Skyddsombudet är medlemmarnas röst i frågor om arbetsmiljö. Är ni minst fem anställda ska det väljas ett skyddsombud. Skyddsombudet har rätt att vara med i arbetsmiljöarbetet och kan kräva åtgärder med stöd av arbetsmiljölagstiftningen. Skyddsombudet är arbetstagarnas röst i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM).

Hur utses arbetsplats- och skyddsombud? 

– Arbetsplatsombud och skyddsombud väljs på det årliga medlemsmötet. Det ska finnas minst ett arbetsplatsombud och minst ett skyddsombud på arbets­platsen, upplyser Jens Ranta.

– Om ni inte har ombud på er arbetsplats ska ni i första hand kontakta er förening som hjälper till att ordna ett årligt medlemsmöte där ombuden väljs. Om ni tillhör en riksorganisation är det än så länge enklast att kontakta Sveriges Lärares kansli.

Kan vi vara flera ombud på arbets­platsen? 

– Ni kan absolut vara fler ombud, det kan vara mycket värdefullt att ha en ombudskollega att dela uppdraget med, liksom att kunna bolla frågor och peppa varandra. Finns det mer än ett ombud på arbetsplatsen bildar de tillsammans ett arbetsplatsråd. I arbetsplatsrådet ska både arbetsplatsombud och skyddsombud ingå.

– Arbetsplatsrådet ska inom sig komma överens om hur samarbete sker. Det är viktigt att ni är tydliga mot arbetsgivaren hur ni arbetar.  

Vilket stöd får ombud från Sveriges Lärare?  

– Ett ombud i Sveriges lärare ska aldrig behöva stå ensam. Som ombud får du stöd från din lokalförening eller riksorganisation eller från ombudsmän, fackliga vägledare och jurister på Sveriges Lärares kansli. Vi är aldrig längre än ett telefonsamtal bort, säger Jens Ranta. 

– Blir du ombud inom Sveriges Lärare kommer du också få utbildning för att kunna sköta uppdraget på bästa sätt. Utbildningen sker i en kombination av digitala kurser, webbinarier och fysiska träffar.

Hur mycket tid har jag rätt till för uppdraget?  

– Det kan variera en hel del. Rätten till ledighet utan löneavdrag styrs av förtroendemannalagen och kollektivav­talen. I kommunal sektor får vissa, men inte automatiskt alla förtroendevalda, facklig tid utan löneavdrag. Det är därför viktigt att allt fackligt arbete och förhandlingar dokumenteras. Behöver du mer facklig tid, kan du börja med att prata med arbetsgivaren. Om ni inte kan komma överens tar du hjälp av din förening eller Sveriges Lärare på 077-515 05 00.

– Inom till exempel staten finns praxis att man har rätt till ett visst antal timmar utifrån antalet medlemmar. På privata sidan saknas ofta detaljerade avtal kring fortlöpande ledighet. Då gäller det att försöka skapa lokala överenskommelser.

– Utöver det har skyddsombud enligt lag alltid rätt till tid vid akuta farosituationer, vid olyckshändelser eller liknande. I en sådan situation kan skyddsombudet själv bestämma tidpunkten för ingripande och tidsåtgången för sin insats.

Vad händer om en förtroendevald ­missgynnas eller motarbetas av arbetsgivaren?

– Det är förbjudet att missgynna förtroendevalda med anledning av uppdraget och att hindra ombud att utföra sitt uppdrag. Kontakta din förening eller förbundet snarast möjligt för att få stöd om det ­händer dig, uppmanar Jens Ranta.

Arbetsplats- och skyddsombud

  • Arbetsplatsombud representerar medlemmarna vid lokal samverkan eller förhandlar på arbetsplatsen. De kan på olika sätt förbättra för hela skolan, men också för enskilda medlemmar, till exempel genom att vara med som stöd i samtal med arbetsgivaren.

  • Skyddsombud företräder medlemmarna i arbetsmiljö- och skyddsfrågor samt representerar kollegorna vid samverkan på arbetsplatsen. Om det finns flera skyddsombud på arbetsplatsen delar de upp skyddsområdena sinsemellan. En ska vara huvudskyddsombud.

Var med och påverka

Grundskola - porträtt

Nyfiken på att bli ombud?

Som ombud kan du vara med och förbättra förutsättningarna på jobbet för dig och dina kollegor. Du är länken mellan arbetsgivaren, medlemmarna och Sverige Lärare.

Uppdraget

Grundskola - porträtt

Din viktiga roll som skyddsombud

Du som är skyddsombud har rättigheter utöver det vanliga och kan kräva åtgärder med stöd av lagen. 

Frågor & svar