Över hälften av alla barngrupper är för stora

Barngruppsstorlekarna ökar i förskolan. Under förra året var mer än varannan barngrupp i förskolan för stor. Det är dags nu att lagstifta om ett maxtak för barngruppsstorlekar!

Förskollärare med elever.

Så stora är barngrupperna i din kommun

Se hur stora barngrupperna är i din kommun och län. Få en överblick och jämför med andra delar av landet!

Stora barngrupper är en faktor som stressar både förskollärare och barn. Det bidrar till en sämre kvalitet på både omsorg och undervisning. Sveriges Lärare har undersökt hur många åldersindelade barngrupper som är större än Skolverkets riktmärken. Vår undersökningen visar att utvecklingen i princip har stått still, med en mycket liten minskning, från 54.5 till 54 procent på nationell nivå. Men snittet för antal barn per grupp har fortsatt att öka: från 15.2 till 15.3 barn per grupp.

Med andra ord är det något färre grupper som är för stora, men de som är för stora har blivit ännu lite större. Det finns också stora regionala skillnader på hur stora barngrupperna är runt om i landet. 

Alla barn förtjänar en likvärdig förskola, oavsett var de bor. Vi anser att Skolverkets riktlinjer om minimibemanning och barngruppsstorlekar är rimliga och arbetar hårt för att det ska till en lagstiftning. 

Våra krav på lösning

  • lagstifta om i åldern 1–3 år ska det få vara högst tre barn per heltidsanställd och högst tolv barn i barngruppen
  • lagstifta om i åldern 4–5 år ska det få vara högst fem barn per heltidsanställd och högst 15 barn i barngruppen
  • lagstifta om minimibemanning, förskollärartäthet samt ett maxtak för barngruppers storlek
  • staten behöver ta huvudansvar för förskolans finansiering, resursfördelning och likvärdighet.
"Det är oerhört allvarligt att så många barngrupper är större än rekommenderat. Utvecklingen går alldeles för sakta framåt."
Åsa Fahlén, förbundsordförande ,
Åsa Fahlén - förbundsordförande
Frågor & svar