Hoppa till sidans innehåll Hoppa till sidans huvudnavigering

Över hälften av alla barngrupper för stora

Barngruppsstorlekarna ökar i förskolan. Under förra året var över hälften av de åldersindelade grupperna större än Skolverkets rekommendation. Sverige Lärare kräver att regeringen lagstiftar om barngruppernas storlek.

Förskola - övrigt

Enligt Skolverkets riktlinjer bör barngrupperna i förskolan för ett- till treåringar inte vara större än 12 barn. För äldre barn är rekommendationen max 15 barn per grupp. Sverige Lärare kräver att regeringen lagstiftar om en minimibemanning och ett maxtak för barngruppernas storlek. 

Under 2022 var 55 procent av alla åldersindelade grupper större än rekommenderat. Det motsvarar nästan 10 000 barngrupper. 

Året innan var motsvarande siffra 48 procent. Det är med andra ord en kraftigt växande andel av alla barngrupper som är större än de får vara.  

Samtidigt har också snittet för antalet barn per grupp ökat: från 12 till 12,6 i barngrupperna med yngre barn (1-3 år) och från 15 till 16,2 i barngrupperna med äldre barn (4-5 år).

– Det är oerhört allvarligt att vi nu ser ett trendbrott. Utvecklingen går åt helt fel håll och med kommunernas allt mer ansträngda ekonomi befarar vi att barngrupperna kommer att bli större och personalen färre, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Sveriges Lärare.

Läs vår pressmeddelande: Över hälften av barngrupperna för stora

Hur stora är barngrupperna i ditt län eller din kommun?

Välj kommun eller län nedan. Siffrorna togs fram 2022.

Frågor & svar