Ny rapport om arbetsmiljö, hot och stress

Stress och hot om våld. Det är vardagen för lärare i dag. En av fem lärare överväger att lämna yrket, visar en ny undersökning från Sveriges Lärare.

Grundskola - gruppbild

– Det är oacceptabelt, särskilt när vi redan har en stor lärarbrist, säger Åsa Fahlén, ordförande för Sveriges Lärare.   

Stora brister i arbetsmiljön

Rapporten ”Med orimliga förutsättningar” visar på skrämmande stora brister i lärares och förskollärares arbetsmiljö.

Över åtta av tio lärare och förskollärare har orimligt mycket att göra. Bland de som ofta överväger att lämna yrket tycker i stort sett alla att arbetsbelastningen är för hög.

6 av 10 utsatta för hot och våld

Risken för att lärare ska utsättas för hot och våld ökar i takt med allt större undervisningsgrupper och nedskärningar på skolan. Rapporten visar att sex av tio lärare har blivit utsatta för hot och våld under det senaste året.

 I dag råder en oacceptabel arbetsmiljö för både lärare och elever. Politiker måste inse att det får oerhörda konsekvenser för hela samhället om man fortsätter skära ned på skolan, säger Åsa Fahlén. 

Maxtak för gruppstorlekar behövs

Nästan nio av tio lärare menar att de gör annat som tar för mycket tid från deras huvudsyssla. Lärarnas arbetsbelastning ökas på av dokumentationskrav, för stora undervisningsgrupper och för lite tid till planering.  

Vi kräver att regeringen lagstiftar om ett maxtak för barn- och elevgruppers storlek, säger Åsa Fahlén.  

Läs hela rapporten "Med orimliga förutsättningar".

Frågor & svar