Brinna, brann, utbränd

Över hälften av Sveriges lärare och förskollärare har en ohållbar arbetsbelastning. Alltför många är på bristningsgränsen för vad de orkar visar en studie från Sveriges Lärare.

Lärare  arbetar vid skrivbord i ett mörk rum sen kvällstid.

I ”Brinna, brann, utbränd” undersöker Sveriges Lärare i vilken utsträckning lärare och förskollärare är utmattade och riskerar att drabbas av utmattningssyndrom.

36 procent riskerar bli utbrända

Studien bygger på ett mätinstrument som beräknar utmattning och visar att 36 procent av lärarna har en hög grad av utbrändhet.

  • Över hälften av lärarna upplever att de en gång i veckan eller oftare är känslomässigt dränerade av sitt jobb. 
  • Fyra av tio lärare inom förskolan och grundskolan har en hög grad av utbrändhet, och inom fritidshemmet är det en tredjedel.
  • I gymnasieskolan har en av fyra lärare en hög grad av utbrändhet och i komvux är andelen en av fem.
  • Graden av utbrändhet förekommer brett i alla åldersgrupper, och till och med lite mer bland de som är nya i jobbet som lärare.

Det finns en påtaglig risk att lärare blir sjukskrivna och lämnar yrket för gott.

Arbetsmiljön spelar stor roll

Lärare med bättre förutsättningar har en betydligt lägre grad av utbrändhet. För att minimera risken för utbrändhet måste därför arbetsmiljön bland lärare förbättras betydligt.

  • Hälften av dem som sällan eller aldrig får hjälp av sin chef att prioritera bland arbetsuppgifter har en hög grad av utbrändhet, jämfört med en tiondel av dem som alltid får hjälp och stöd.
  • Graden av utbrändhet är mer än dubbelt så hög bland lärare som svarar att det inte finns ett systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen jämfört med de som svarar att det finns.

Sveriges Lärares krav

Varje lärare måste värnas. Långtgående satsningar på lärares arbetsmiljö och förutsättningar måste till för att vända detta. Sveriges Lärare kräver:

  • Gå från resultatstyrning till regelstyrning av kvalitetsfaktorer som planeringstid, för- och efterarbete, grupp- och klasstorlekar, elevhälsa och särskilt stöd.
  • Säkra arbetsmiljön genom att värna kärnuppdraget.
  • Låt staten ta huvudansvaret för finansiering, resursfördelning och likvärdighet i hela skolväsendet. 
"Utan lärare som kan utföra sitt viktiga arbete utan att bli sjuka på kuppen, faller hela skolsystemet."
Åsa Fahlén Ordförande Sveriges Lärare,
Åsa Fahlén - förbundsordförande

Rapporten i sin helhet

Undersökningen är gjord i Sveriges Lärares medlemspanel med lärare från förskola till komvux. Se alla tabeller och läs mer analyser i fullversionen av rapporten.

Frågor & svar