Var tredje elev slås ut i svensk skola

Andelen elever som når gymnasieexamen skiljer sig stort över landet. I över 20 kommuner är det mer än hälften som inte når gymnasieexamen på tre år.

Skolverkets senaste statistik, avseende elever som började gymnasiet hösten 2020, visar att 79,7 procent av eleverna på de nationella programmen tog gymnasieexamen inom tre år. Det är samma andel som året dessförinnan. Sett till hela gymnasieskolan, inklusive eleverna på introduktionsprogrammen, så når endast 70,8 procent en examen.

Men det finns stora skillnader inom landet. I över 20 kommuner är det mer än hälften av eleverna som inte når gymnasieexamen på tre år. I Bergs kommun och i Örkelljunga kommun slås sju av tio ut i gymnasiet.

– Sveriges 290 kommuner och cirka tusen privata utförare klarar inte av att upprätthålla en nationellt likvärdig skola. Skolan är i akut behov av resurser och på sikt måste staten ta över finansieringen av skolan, så att alla elever kan få samma möjlighet att lyckas, säger Åsa Fahlén, ordförande för Sveriges Lärare.

Frågor & svar