Hoppa till sidans innehåll Hoppa till sidans huvudnavigering

Sveriges Lärare avyttrar aktier i Arc Minerals

Sveriges Lärare säljer av hela sitt aktieinnehav i Arc Minerals. Detta efter att det framkommit uppgifter om att bolagets verksamhet skulle kunna strida mot Sveriges Lärares kapitalplaceringspolicy.


Som en del i förvaltningen av Sveriges Lärares totala värdepapperskapital äger förbundet aktier i bolaget Arc Minerals. Investeringen har bedömts ligga i linje med Sveriges Lärares kapitalplaceringspolicy som anger att tillgångar ska placeras hållbart, etiskt och ansvarsfullt.

Uppgifter har nu framkommit som tyder på att det finns tveksamheter kring bolagets verksamhet och skattetekniska hemvist.

­– Sveriges Lärares aktieinnehav ska spegla förbundets värderingar som bygger på mänskliga rättigheter och demokrati. Bara misstanken om motsatsen får oss som fackförbund att agera, säger Sveriges Lärares ekonomichef Jonas Larsson.

Sveriges Lärare har med anledning av detta påbörjat processen att sälja av hela sitt aktieinnehav i Arc Minerals. 

– Vi tar detta på största allvar och ser även över våra riktlinjer och vårt totala innehav för att säkerställa att det inte finns några tveksamheter kring våra placeringar, säger Jonas Larsson.

Frågor och svar

Frågor & svar