Nya siffror för storleken på barngrupper

Hela 54 procent av de åldersindelade barngrupperna i förskolan är större än de får vara, visar ny statistik från Skolverket. Sveriges Lärare kräver att regeringen lagstiftar om barngruppernas storlek.

Förskollärare med elever.

Enligt Skolverkets riktlinjer bör förskolans barngrupper för ett- till treåringar inte vara större än 12 barn. För äldre barn är rekommendationen max 15 barn per grupp. Så ser verkligheten inte ut. Under fjolåret översteg 54 procent av alla åldersindelade barngrupper den här riktlinjen och under se senaste åren har barngrupperna ökat i storlek.

Nu behövs det en lagstiftning om en minimibemanning och ett maxtak för barngruppernas storlek.

– Det är oerhört allvarligt att så många barngrupper är större än rekommenderat. Utvecklingen går alldeles för sakta framåt. Vi har sett en skiftning mot att allt fler partier är för en lagstiftning kring ett maxtak, nu är det dags att agera på de löftena, säger Åsa Fahlén, ordförande för Sveriges Lärare. 

Kort om rapporten

  • Det finns stora regionala skillnader och i flera kommuner är över 90 procent av barngrupperna större än de borde vara.
  • Över hälften av småbarnsgrupperna och storbarnsgrupperna har fler än 12 respektive 15 barn
  • Andel personal med förskollärarexamen är 41 procent och andel personal helt utan utbildning för arbete med barn är 21 procent

Siffror per kommun och län

Se hur det ser ut i din kommun eller ditt län och jämför med andra delar av landet.

Vi påverkar

Grundskola - övrigt

Undersökningar som sätter tryck

Att undersöka och berätta om våra medlemmars vardag är en viktig del av vårt påverkansarbete. Allt för att politiker och huvudmän ska få underlag att fatta kloka beslut om det som verksamheten mest av allt behöver.

Frågor & svar