Hoppa till sidans innehåll Hoppa till sidans huvudnavigering

Tre av tio lärare saknar behörighet

Ny statistik från Skolverket visar att andelen behöriga lärare fortsätter minska, vilket är en oroande utveckling för Sverige.

Grundskola - gruppbild

Tre av tio lärare i grundskolan saknar behörighet. I oktober 2022 hade motsvarande 70,8 procent av lärarna​​ i grundskolan i Sverige lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne. Det är något färre än föregående läsår, då siffran låg på 71 procent. Även i gymnasiet minskar lärarbehörigheten med en procentenhet till 83.4 procent.

– Lärarbristen får förödande konsekvenser för kvaliteten på svensk skola och drabbar såväl de befintliga lärarna som eleverna. Det är rent ut sagt sorgligt att skillnaderna över landet är så stora. Allt fler kommuner skär ned på skolan vilket riskerar att öka på skillnaderna. För att få en likvärdig skola måste staten ta ett huvudansvar för både finansiering och lärarförsörjningen, säger Sveriges Lärares ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Så här ser det ut i din kommun

För att lyfta fram de stora regionala skillnaderna i lärarbehörighet runtom i landet har vi sammanställt rapporter för samtliga kommuner i landet. Rapporterna i Lärarkollen innehåller inte bara analys över utvecklingen i lärarbehörighet i respektive kommun, utan också en sammanställning över samtliga skolor.

Se siffror för din kommun här.

Frågor & svar