Affischer med terrorismanklagelser över hela staden

Resan till Sverige där lärares fackliga kamp i Filippinerna skulle belysas blev en mardröm – vid hemkomsten anklagades Ophelia Tabacon för att vara terrorist.

När Ophelia Tabacon kom hem till Filippinerna från en resa till Sverige möttes hon av en obehaglig upptäckt som kom att förändra hennes liv totalt. I hennes hemstad Cagayan de Oro på ön Mindanao i södra delen av landet hängde affischer och banderoller där hon anklagades för att vara med i gerillan och därmed klassas som terrorist. Kort därefter framkom det att polisen utfärdat en arresteringsorder mot henne.  

om internationellt arbete i Filippinerna

– Det var så obehagligt, och dessutom taget helt ur luften, säger Joakim Olsson som är internationell sekreterare på Sveriges Lärare. Han hade arrangerat Ophelias besök i Stockholm och Göteborg där hon föreläste om lärares fackliga kamp i Filippinerna.

– Ophelia är en helt vanlig person, absolut ingen terrorist. Vid tiden för hoten jobbade hon som lärare och var ansvarig för lärarfacket ACT:s regionkontor och vid sidan av jobbet tog hon hand om sina fyra barn, varav ett har ett funktionshinder. Varför skulle hon vilja vara med i gerillan? Och hur i hela friden skulle hon ha hunnit med det?

Fick gå under jorden

Händelsen fick ödesdigra konsekvenser för Ophelia som tvingades att genast gå under jorden och lämna hemtrakten. Beslutet att arrestera henne överklagades av lärarfacket vilka efter en lång och tidskrävande process fick rätt i domstol, så arresteringsordern annullerades. Men trots det lever hon fortfarande gömd och har varken möjlighet att arbeta på fackförbundet eller som lärare. Det skulle röja hennes identitet och var hon befinner sig.

– Faran gör att varken Ophelia eller hennes familj kan leva ett vanligt liv igen. Den som en gång blivit utpekad löper alltid en stor risk att bli mördad exempelvis i ett fingerat rån, berättar Joakim Olsson.

Lärarfacket i Filippinerna driver en ständig kamp för lärarnas frågor och andra viktiga samhällsfrågor. Under pandemin stred de exempelvis för att sjukvårdspersonal skulle få tillräckligt med utrustning för att skydda sig och för att vårda patienter.

– Lärarfacket är en riktig kamporganisation med ett stort samhällsengagemang. Det gör dem till en nagel i ögat på regimen som med alla till buds stående medel vill begränsa deras inflytande. Sedan regeringen har börjat anklaga medlemmarna för terrorism har medlemsantalet gått tillbaka något men de är fortfarande ett av de största fackförbunden i landet, säger Joakim Olsson.

Facklig kamp på liv och död

På många håll i världen, särskilt i stater med totalitära regimer, driver fackförbund en farlig kamp för medlemmarnas rättigheter. Att vara fackligt aktiv kan i vissa länder vara förenat med livsfara.

De 10 sämsta länderna med de värsta förhållandena

Varje år presenterar världsfacket ITUC rapporten Global Rights Index som beskriver arbetstagares villkor i olika länder runt om i världen. Där finns också en lista på de 10 länder med de värsta förhållandena.

I Filippinerna, som finns med på listan, bedriver Sveriges Lärare flera utvecklingssamarbeten tillsammans med olika filippinska lärarfackliga organisationer, som kämpar för lärarnas villkor och för rätten att organisera sig i fackföreningar.

Frågor & svar