Education Internationals solidaritetsfond 

Sveriges Lärare visar solidaritet med våra systerorganisationer runtom i världen på flera olika sätt.

Världslärardagen

Vi arbetar långsiktigt med utvecklingssamarbete, vi skriver protestbrev när kollegors fackliga och mänskliga rättigheter hotas, men ibland behövs kortsiktigt ekonomiskt stöd till lärarorganisationer i kritiska situationer.

För att göra detta möjligt finns Education Internationals solidaritetsfond som används till att:

  • utveckla samarbetsprogram med enskilda lärarorganisationer för att hjälpa dem att utveckla sin organisation samt
  • hjälpa medlemsorganisationer i kriser såsom naturkatastrofer, svält, krig, förföljelse eller andra livshotande situationer; denna kortsiktiga lättnad kommer att bidra till att säkerställa organisationens och/eller dess medlemmars överlevnad under en viss kris.

Många av Education Internationals medlemsorganisationer, till exempel Sveriges Lärare, ger ett årligt bidrag till fonden.

Under 2023 har Sveriges Lärares bidrag använts till att:

  • stödja den Ukrainas lärarorganisationen TUESWUs stöd till medlemmar som drabbats av kriget, till att bygga upp tre regionala fackliga centra och till att reparera en av fackets kontorsbyggnader efter en missilattack,
  • stödja den turkiska lärarorganisationen Egitim-Sens stöd till återuppbyggnad i östra i Turkiet efter jordbävningen den 6 februari. Enskilda medlemmar har fått skydd, temporära fackliga centra för råd och stöd har byggts upp liksom bibliotek där barn och elever som förlorat sina hem, skolor och förskolor kan läsa och studera,
  • stödja lärarorganisationen GUPTs arbete med att ge skydd och förnödenheter till sina medlemmar och deras familjer under kriget i Gaza. Här har man också stött kurser för lärare i metoder att arbeta med psykosocialt stöd till barn på flykt från sönderbombade hem och skolor.
Frågor & svar