Lärarkollen

I Lärarkollen redovisar Sveriges Lärare hur stor andel av lärarna som är behöriga i samtliga Sveriges kommuner och län.

Grundskola - porträtt

Det saknas behöriga lärare, där obehöriga fyller tomrummet. Det är ett samhällsproblem. Med en hög andel obehöriga lärare får eleverna inte den undervisning de har rätt till, och det hotar Sveriges framtid som kunskapsnation.

Läsåret 2022/2023

Frågor & svar