Lärare flyr yrket – stora skillnad över landet

Lärarbristen är ett omfattande problem i Sverige – och skillnaderna över landet är stora när det kommer till andelen personer med lärarexamen som i dag gör något annat.

Högskola - gruppbild

15 procent av de som har en lärarexamen, cirka 35 000 personer, arbetar i dag med annat än att undervisa, visar statistik som Sveriges Lärare analyserat på region- och kommunnivå.

De lärargrupper där störst andel gör annat är de som utbildade sig till yrkeslärare och lärare i praktiskt-estetiska ämnen. Lägst andel som gör annat är de som utbildade sig till speciallärare eller specialpedagog  

Det är stora skillnader över landet, men också mellan kommunerna inom varje län. Norrbotten, Västerbotten och Stockholm är de län där störst andel lärare gör något annat. Lägst är andelen i Jönköpings, Blekinge och Hallands län.

– Lärares arbetsbörda är ett tungt skäl till att lärare väljer att sluta som lärare och i stället göra annat. Det drabbar eleverna, som i sin tur inte får en likvärdig utbildning över hela landet. Med de besparingar som sker i dag är risken stor att arbetsbelastningen och stressen inom läraryrkena snarare kommer att öka, säger Åsa Fahlén, ordförande Sveriges Lärare.

Det är tydligt att kraftfulla satsningar måste till för att vända utvecklingen.

Sveriges Lärares krav

  • God arbetsmiljö attraherar lärare
    Ju bättre arbetsmiljö desto fler av de utbildade lärarna kommer att arbeta som lärare.
  • Lärarlönerna måste vara konkurrenskraftiga
    Lönerna måste därför vara konkurrenskraftiga, både för att kunna locka tillbaka lärare som gör annat och för att minska utflödet från läraryrkena.
  • Häv besparingarna och satsa på skolan
    Politiker, på nationell och lokal nivå, måste tänka om. De måste börjar satsa på skolan istället för att skära ned, annars kommer andelen lärare som gör annat snabbt stiga.

Rapporten i sin helhet

Undersökningen bygger på en samkörning av två register hos SCB. Yrkesregistret och Utbildningsregistret, för årgång 2021. Sveriges Lärare har analyserat statistiken som samkörningen genererat.

Frågor & svar