För medlemmar: 20 procent rabatt på Maria Wimans nya bok

I Maria Wimans nya bok "Det meningsfulla klassrummet" skriver hon om hur vi skolan kan göra för att jobba in en känsla av sammanhang hos eleverna så att de känner att skolan är meningsfull här och nu.

I en värld där allt ska mätas och i en tid av klimatförändringar och oroligheter är det kanske viktigare än någonsin att skolan ska kännas begriplig, hanterbar och meningsfull. Men hur åstadkommer vi detta? Hur får vi skoldagen att kännas relevant, hur skapar vi ett sammanhang där eleverna känner sig delaktiga och där skolan får mening här och nu? 

Detta är en bok om hur vi med små medel kan knåda in hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet i våra elevers vardag och i undervisningen. Det är en bok om motivation, om struktur och det varma ledarskapet. Men det är också en bok om hur du som lärare ska orka i ett yrke som alltid kräver mer av dig.

Frågor & svar