Lärarlönerna ska följa märket

Sveriges Lärare förväntar sig att lärarnas löneökningar hamnar i nivå med märket på 7,4 procent under 2023 och 2024. ”Det ligger i arbetsgivarnas intresse”, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande Sveriges Lärare.

Johanna Jaara Åstrand - förbundsordförande

Fredagen den 31 mars sattes nivån för löneökningarna, märket, på den svenska arbetsmarknaden för 2023 och 2024 när facken och arbetsgivarna inom industrin tecknade nytt avtal. Det är ett historiskt högt märke på 7,4 procent.

– Nu ligger det i arbetsgivarnas intresse att lärarlönerna hänger med. Vi vet att lönen är den enskilt viktigaste faktorn bakom att man väljer ett annat yrke, säger Sveriges Lärares ordförande Johanna Jaara Åstrand till tidningen Vi Lärare.

Svar på frågor om märket och lärarlönerna

Märket sätts av fack och arbetsgivare inom industrin som är först ut att förhandla och är ett riktmärke för alla andra avtalsrörelser. Märket för 2023 och 2024 blev historiskt högt med sammanlagt 7,4 procent.      

Det är den här lönebildningsmodellen som Sverige har haft sedan 90-talet, och som respekteras av både fack och arbetsgivare i såväl goda som dåliga tider.

Målsättningen i alla de kollektivavtal som Sveriges Lärare tecknar är att lönerna ska bidra till att fler vill fortsätta som eller bli lärare. Spelreglerna för den årliga lönerevisionen styrs av det kollektivavtal som Sveriges Lärare tecknat med just din arbetsgivare.

Under 2023 omförhandlades nästintill alla av våra kollektivavtal i privat och statlig sektor, och de har nu alla en koppling till märket. Logga in på Mina sidor   för att ta reda på vad som gäller för dig.

Det kommunala kollektivavtalet löper ut 2024-03-31 och kommer att omförhandlas. Det nuvarande avtalet innehåller inga siffror för 2023. Utfallet varierar mellan olika kommuner men hamnar alltför ofta långt under märket.  

Förhandlingschef Mathias Åström: ska lärarnas löner påverkas av märket 

Nej. Lärarlönerna sätts individuellt och de av Sveriges Lärares kollektivavtal som kopplar till märket, talar om den kollektiva löneutvecklingen.

Med det sagt är kollektivavtalen tydliga med på vilka grunder din lön ska sättas. Mer information om principerna för lönesättningar finns i det kollektivavtal som gäller just dig. Logga in på Mina sidor för att hitta till ditt kollektivavtal. 

I de flesta avtalen är den kollektiva löneutvecklingen fördelad på 4,1 procent 2023 och 3,3 procent 2024. 

Sveriges Lärare behöver lokalt lyfta frågan om löneökningar utifrån märket. Det som inte följs upp redan i år måste få utrymme 2024. Kontakta din förening om du vill veta mer om hur detta görs i just din kommun.

För dig som är förtroendevald finns stöd i denna fråga på Portalen.

Det kommunala löneavtalet för lärare innehåller inga siffror för garanterad löneökning. Under tio år har detta fungerat bra. I tider av låg inflation och lärarbrist har de sifferlösa avtalen bidragit till att lärarna som grupp fått högre löneökningar än “märket”.

Ett avtal utan siffror betyder inte att arbetsgivarna kan låta bli att höja lönen för lärare, tvärtom. Utan siffror läggs än mer fokus på det som Sveriges Lärare och arbetsgivarna är överens om; att avtalen ska bidra till att arbetsgivaren kan rekrytera och behålla lärare. Ett år när reallönerna överlag sjunker finns inte utrymme att låta lärarnas löneutveckling också släpa efter andra gruppers.

Förhandlingschef Mathias Åström om hur det nuvarande läget kan påverka de kommunala avtalsförhandlingarna 2024.

Alla arbetsgivare måste ta sitt ansvar för lönebildningsmodellen och kollektivavtalen, oavsett om man har tagit höjd för det i sin budgetplanering eller ej.

Svensk skola behöver fler behöriga lärare. Den återställning av lärarlönerna som pågått i ett antal år, måste fortsätta. Det här är ett ansvar för både staten och arbetsgivarna.

Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Sveriges Lärare: Det krävs miljarder för att säkra lärarlönerna

Vårt största läraravtal är det med kommuner och regioner (SKR) samt Sobona. Det går ut i mars 2024, vilket betyder att förhandlingarna drar igång på allvar i vinter. 

Just nu jobbar Sveriges Lärares avtalsdelegation, som består av 99 förtroendevalda medlemmar, med att ta fram vilka yrkanden vi ska ha i förhandlingarna. 

Fördjupning

Grundskola - porträtt

Allt du vill veta om lärares löner

Har jag rätt till lönesamtal? Hur kan jag få upp min lön? Vi går igenom hur lönesättningen fungerar, vad du har rätt till och ger dig våra bästa tips.

Verktyget Min lön

Gymnasieskola - övrigt

Vad betalar olika arbetsgivare?

Ta reda på vad din tilltänkta arbetsgivare betalar andra lärare i vårt statistikverktyg Min lön. Inte medlem? Bli det och få tillgång direkt.

Guide

Högskola - övrigt

Många svar finns i ditt avtal

Dina rättigheter och skyldigheter på jobbet – om arbetstid, arbetsmiljö med mera – regleras genom olika avtal och lagar. Kollektivavtalet styr det mesta i din anställning och ger bättre villkor än om bara lagen gäller. 

Frågor & svar