Hoppa till sidans innehåll Hoppa till sidans huvudnavigering

Därför tjänar du på att ha kollektivavtal

Strejkrätt och fredsplikt – tjänstepension och inflytande. Vad är det egentligen som blir annorlunda om vi tecknar ett kollektivavtal?

Mathias Åström, förhandlingschef för Sveriges Lärare, reder här ut frågan kring kollektivavtal och den svenska modellen.

Vad är ett kollektivavtal?

Kollektivavtal är i grund och botten en affärsuppgörelse som innebär att om vi anställda får vissa förutsättningar och villkor under en viss tid, då lovar vi att inte strejka under den tiden. Det är därför vi har fredsplikt under en avtalsperiod. Facken förhandlar fram kollektivavtal med arbetsgivarnas organisationer för att alla ska få en gemensam möjlighet och bas att stå på.  

Vad innebär den svenska modellen?

Det som kallas för den svenska modellen är vårt system i Sverige där vi har en kombination av kollektivavtal och lagstiftning som ger olika rättigheter på jobbet. Lagen gäller alla i Sverige. Kollektivavtalen varierar mellan olika branscher och olika arbetsgivare och kompletterar eller bygger vidare på lagstiftningen.

Ett exempel är arbetstidslagen som ger alla rätt till en viss tids vila per dygn och per vecka. Sedan bestämmer kollektivavtalen när arbetstiden ska förläggas. Kollektivavtalen bygger på att vi är många som tillsammans ställer krav på vissa rättigheter. Ju fler vi är, desto starkare förhandlingsläge.

Vad är det som blir bättre?

Du har till exempel rätt till 25 dagars semester enligt lag, men kollektivavtalet ger ofta rätt till fler dagar. Samma sak gäller rätten till föräldraledighet som du har. Utöver föräldraförsäkringen får du dessutom ett extra tillägg genom kollektivavtalet. Det är värt mycket när man bildar familj och utgifterna ökar.

Hur kan man få ett starkt kollektivavtal?

Det är genom att vara medlem och engagera dig i det fackliga arbetet på din arbetsplats som du bidrar till att få ett bra kollektivavtal. För det är helt avgörande att vi är många som är med i facket och som tycker och tänker för att vi ska kunna teckna starkare kollektivavtal som gör skillnad i vardagen.

Är vi många är vi representativa och därmed en stark röst för Sveriges Lärare. En röst att lyssna på i förhandlingsrummet, på arbetsplatsen och i samhällsdebatten.

Hur många kollektivavtal finns det?

Det finns hundratals olika centrala kollektivavtal på arbetsmarknaden som förhandlas fram mellan fackförbund och arbetsgivarorganisationer.

Kollektivavtalen är anpassade till olika branscher och verksamheter och gäller lön och anställningsvillkor, men också en rad andra frågor såsom pensioner, ersättning vid arbetsskador samt omställningsstöd om du blir uppsagd eller ska studera.

Sveriges Lärare tecknar centrala kollektivavtal med flera olika arbetsgivarorganisationer; Sveriges kommuner och regioner, (SKR), Almega, Fremia och Arbetsgivaralliansen, Svenska kyrkan och Arbetsgivarverket. 

Vad är ett lokalt kollektivavtal?

Det är ett kollektivavtal som gäller för en specifik arbetsplats. Ofta handlar det om arbetstid och om hur arbetsgivaren ska samverka med Sveriges Lärares fackliga ombud på arbetsplatsen i frågor om inflytande och arbetsmiljö. Det bygger på det centrala kollektivavtalet.

Vad är det för skillnad på lag och avtal?

Det finns många lagar som styr i arbetslivet, till exempel arbetstidslagen, arbetsmiljölagen och semesterlagen med flera. Lagen omfattar alla som är anställda. 

Finns det inget kollektivavtal gäller endast lagstiftningen. Kollektivavtalen bygger på och ger bättre förutsättningar och förmåner utöver vad du har rätt till enligt lag.

Hur påverkas inflytande och arbetsmiljö?

Kollektivavtalet ger möjligheten till inflytande. De är bra tillfällen för att prata med arbetsgivaren om er arbetsmiljö och hur verksamheten fungerar. Utan kollektivavtal är det svårare att ha fackliga ombud på arbetsplatsen.

Får jag ett bättre schema med kollektivavtal?

Genom kollektivavtal kan reglerna för arbetstid anpassas till just den verksamhet som du jobbar inom. Ferietjänst är till exempel inte möjligt att ha utan att det finns ett kollektivavtal som tillåter det.

Om dina arbetsuppgifter inte ryms inom den avtalade arbetstiden behöver du komma överens med din chef om hur du ska prioritera. I vissa fall kan din arbetsgivare begära att du jobbar övertid och då ger kollektivavtalet rätt till extra ersättning.

Hur påverkas min lön?

Kollektivavtalen säger att du har rätt till ett individuellt samtal om din arbetsinsats utifrån de lönekriterier ni har på arbetsplatsen innan chefen sätter en ny lön. Den nya lönen ska inte bestämmas förrän du har gett chefen din syn på året som gått. 

Fördelar med kollektivavtal 

Frågor & svar