HÖK 24: Avtal klart för lärare i kommun- och regionsektorn

Sveriges Lärare, SKR och Sobona har enats om ett nytt kollektivavtal som reglerar villkoren för över 200 000 förskollärare, lärare och studie- och yrkesvägledare i kommun- och regionsektorn. Avtalet är ettårigt och garanterar en kollektiv löneökning på 3,3 procent.


– Trots ett tufft ekonomiskt läge är siffran tillbaka i löneavtalet, helt i linje med Sveriges Lärares krav. Att avtalet är ettårigt innebär att vi behöver ha ett högt tempo med att göra verkstad av det. Samtidigt riktar vi redan nu blicken mot 2025 och vad som då kan göras för att ytterligare förbättra villkoren för kommunalt och regionalt anställda förskollärare, lärare och studie- och yrkesvägledare, säger Åsa Fahlén, förbundsordförande för Sveriges Lärare. 

Centralt i det nya avtalet är också att utgångspunkterna för tjänsteplaneringen på arbetsplatsen förtydligas och förstärks. Alla lärare, i alla skolformer och verksamheter, har undervisning vilket innebär att de behöver tid till planering samt för- och efterarbete. HÖK 24 innehåller skrivningar om att dessa delar av kärnuppdraget ska dimensioneras i förhållande till varandra, liksom gentemot övriga arbetsuppgifter.

Sveriges Lärare har även kommit överens med SKR om att inleda samtal med staten om alla lärares rätt till kontinuerlig kompetensutveckling, samt att parterna gemensamt med staten ska ta krafttag för att avhjälpa lärarbristen. 

– Med detta avtal har vi ett nytt verktyg för att med gemensam kraft förbättra lärares löner, arbetsmiljö, utveckling och inflytande på alla nivåer, något som också ökar kvaliteten i undervisningen. Den skenande arbetsbelastningen orsakad av nedskärningarna måste få ett stopp. Vi kommer nu lokalt och nationellt angripa den underfinansiering som våra medlemmar möter i skola, förskola och fritidshem och med full kraft påverka för att rätta till det som gått snett i svensk skolpolitik, säger Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande för Sveriges Lärare. 

Det nya avtalet gäller från den 1 april och löper till och med den 31 mars 2025.  

Frågor & svar