Skolan går inte i repris

Svensk skola befinner sig i ett allvarligt läge. Bristen på stödinsatser är så pass stor att både elevernas kunskapsutveckling och lärarnas arbetsmiljö hotas, visar en ny rapport från Sveriges Lärare.

Gymnasieskola - övrigt

Vi har undersökt, bland lärare och förskollärare, hur det ser ut med antalet elever med extra anpassningar och särskilt stöd i deras klass/elevgrupp. Det är en dyster bild som framkommer. 

Hälften av eleverna i mellanstadiet och nästan lika många i övriga grundskolan och gymnasieskolan är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. Att då som lärare göra allt vad som står i ens makt för att lyckas få alla barn och elever att hänga med i undervisningen, och ändå inte räcka till, leder oavkortat till stress. Det här i sin tur leder till att elever med behov inte får det stöd de behöver, och övriga elever får inte en rimlig chans att utvecklas så långt som de skulle kunna. 

Undersökningen presenteras i rapporten "Skolan går inte i repris – Så påverkas undervisningen och arbetsmiljön av extra anpassningar och särskilt stöd” och visar på ett skriande behov av att omedelbart adressera och förbättra det nödvändiga stödet till eleverna i den svenska skolan. 

Brist på rätt stöd påverkar alla

 • Resursbrist gör att skolorna inte kan följa skollagens krav på extra anpassningar och särskilt stöd.
 • Lärarnas professionella bedömning gällande extra anpassningar och särskilt stöd beaktas inte och eleverna får inte de insatser som lärarna anser att de behöver. 
 • Lärare har fler elever i klassen med behov av anpassningar och stöd än vad de anser är rimligt utifrån de förutsättningar de har. 
 • Bristen på resurser och stödinsatser leder till försämrad studiero och lägre kunskapsnivåer hos alla elever. 
 • Konsekvenserna av att lärarna har för många elever med behov av anpassningar och stöd leder till ökad arbetsbelastning, samvetsstress och att en stor andel lärare överväger att lämna yrket. 
 • Lärarna anser att det som krävs för att möta elevernas behov är mindre elevgrupper/klasser, mer stödpersonal och högre lärartäthet.

Lärare i förskoleklass

"Att undervisa 28 elever där mer än hälften är i behov av anpassningar, gör att jag behöver göra 15 olika lektioner under samma lektionspass."
,
Förskola - övrigt

Lärare i gymnasieskolan

"Jag har ständigt dåligt samvete för mina duktiga elever som jag aldrig någonsin har tid för."
,
Gymnasieskola - övrigt

Våra krav på lösningar

 • Investera omedelbart 22 miljarder kronor. På lång sikt behöver staten ta över finansieringsansvaret från kommunerna.  
 • Reglera kvalitetsfaktorer som t ex undervisningstid, bemanning och klasstorlek.  
 • Se över reglerna kring extra anpassningar och särskilt stöd.  
 • Säkerställ tillgänglig och omfattande stödundervisning.  
 • Snabba insatser för elever i behov av särskilt stöd och en väl utbyggd elevhälsa.  
 • Det måste finnas tillgång till särskilt stöd och stödpersonal i förskolan och fritidshem. 
"Den nuvarande bristen på nödvändiga resurser är ett stort svek mot barn, elever, lärare och hela samhället."
Åsa Fahlén och Johanna Jaara Åstrand ordföranden i Sveriges Lärare,
Förbundsordförande

Om rapporten

Sveriges Lärare undersöker löpande hur medlemmarna har det på jobbet. Denna undersökning genomfördes i oktober 2023 gentemot ett representativt urval på drygt 3 500 lärare i förskoleklass, grundskolan och gymnasieskolan i Sveriges Lärares medlemspanel. Svarsfrekvensen var 48 procent.

Frågor & svar