Stora skillnader i gymnasiebehörighet

Kommun och skola spelar stor roll för vilka chanser eleverna har att klara grundskolan med godkända betyg. I över 70 skolor saknar mer än en tredjedel av niorna gymnasiebehörighet.

Av de elever som gick ut grundskolan läsåret 2022/23 uppnådde 85 procent gymnasiebehörighet, vilket är ungefär samma nivå som året innan. Men skillnaderna inom landet är stora.

Bland landets drygt 1 700 grundskolor finns det 70 skolor där mer än en tredjedel av eleverna inte uppnår gymnasiebehörighet och ett tiotal där inte ens hälften gör det. Merparten av dessa skolor finns i de stora städerna.

En försiktigt positiv utveckling är att behörigheten faktiskt ökat något på de skolor som legat lågt. Läsåret 2021/22 fanns det 90 skolor där mer än en tredjedel av eleverna saknade gymnasiebehörighet.

Det finns också stora skillnader mellan kommuner. I till exempel Haparanda, Vansbro och Hällefors missar över en tredjedel av alla niondeklassare behörighetskraven, medan det finns andra kommuner där alla, eller nästan alla, elever klarar dem. I topp finns välbärgade kommuner som Danderyd och Vellinge, men också Arjeplog där kommunens samtliga 22 nior blev behöriga till gymnasiet förra läsåret.

Frågor & svar