Stoppa lagförslaget om anmälningsplikt!

Sveriges Lärare kräver att regeringen lyssnar på Sveriges lärare och studie- och yrkesvägledare och omedelbart drar tillbaka lagförslaget om anmälningsplikt.

Grundskola - övrigt

Regeringen vill att anställda i regioner, kommuner och myndigheter ska vara skyldiga att undersöka personers lagliga rätt att vistas i landet och ange papperslös till polisen och Migrationsverket.

Förslaget har fått hård kritik från bland annat Sveriges Lärare, Läkarförbundet och Vårdförbundet. Sveriges Lärare tycker att det inte ska ingå i lärares och studie- och yrkesvägledares arbetsuppgifter att rapportera elever. Om lärare och studie- och yrkesvägledare får anmälningsplikt, tror förbundet att det finns risk för att papperslösa barn inte skulle våga komma till skolan, trots att de enligt lag har rätt till utbildning och enligt Barnkonventionen rätt att gå i skolan. Lärare samt studie- och yrkesvägledare är förbundna att skydda eleverna mot skada och trakasserier, ha en förtroendefull relation med dem och deras vårdnadshavare och ska inte sprida information vidare om det inte är för elevens bästa.

Trots omfattande kritik går regeringen vidare med förslaget. Till och med september 2024 pågår en statlig utredning som kommer att lämna förslag på till regeringen om lag om anmälningsplikt.

Sveriges Lärare kommer att arbeta aktivt för att förslaget inte ska bli lag.

Bli ombud

Gymnasieskola - övrigt

Om du vill engagera dig lite extra

Tror du också på att det är tillsammans vi gör skillnad? Då ska du fundera på att bli ombud. Som ombud är du med och förbättrar förutsättningarna för dig och dina kollegor. 

Frågor & svar