Hoppa till sidans innehåll Hoppa till sidans huvudnavigering

Samarbetsavtal mellan Sveriges Lärare och Akademikerförbundet SSR

Genom samarbetsavtalet får SSR-medlemmar med läraranställning del av Sveriges Lärares kollektiva delar i det fackliga medlemskapet.

Högskola - övrigt

Sveriges Lärare och Akademikerförbundet SSR har tecknat ett samarbetsavtal för att stärka våra medlemmars och förbundens intressen genom ett strategiskt samarbete.

För att skapa så stort fackligt inflytande som möjligt och åstadkomma villkorsförbättringar för förbundens respektive medlemmar ser båda förbunden att det är viktigt med tydlighet i vem som organiserar vilka verksamma inom utbildningssystemet.

Akademikerförbundet SSR organiserar person med läraranställning med akademisk utbildning men utan lärarbehörighet. Sveriges Lärare organiserar personer med lärarexamen, lärarlegitimation eller lärarbehörighet i enlighet med våra stadgar.

Genom samarbetsavtalet får SSR-medlemmar med läraranställning del av Sveriges Lärares kollektiva delar i det fackliga medlemskapet. Det innebär att dessa kollegor ska omfattas av samma bevakning av villkor på samma sätt som förbundet bevakar intressena för medlemmar i Sveriges Lärare avseende exempelvis lokala löneförhandlingar och MBL/samverkan.

Sveriges Lärares förhandlingsombud, arbetsplatsombud och skyddsombud ska också svara på frågor och ge råd på samma sätt som man gör för de som är medlemmar i Sveriges Lärare.

SSR-medlem med läraranställning som behöver facklig service i individärenden får däremot det från Akademikerförbundet SSR och SSR ska då ha dialog med Sveriges Lärare för att säkerställa förutsättningar och enhetlighet i hantering av frågor inom utbildningsområdet.

Sveriges Lärare bör stötta SSR-medlem med lärarexamen i att hitta möjliga vägar till en lärarexamen. Akademikerförbundet SSR ska rekommendera medlemskap i Sveriges Lärare för de medlemmar som skaffat sig behörighet som lärare och har läraranställning.

Genom samarbetsavtalet värnar förbunden sina respektive kollektivavtalsområden och ger bästa möjliga förutsättningar för respektive förbunds medlemmar.

Mer information kommer om hur föreningen får vetskap om vilka SSR-medlemmar med läraranställning som finns i respektive förening. Håll utkik i föreningsadressen.

Frågor & svar