Ny rapport om bristen på stödinsatser i skolan

Bristen på stödinsatser i skolan är så pass stor att både elevernas kunskapsutveckling och lärarnas arbetsmiljö hotas. Lärare över hela landet understryker att det behövs omedelbara åtgärder.

Gymnasieskola - övrigt

Den svenska skolan befinner sig i ett allvarligt läge. 60 procent av eleverna i lågstadiet får inte det stöd de behöver för att kunna följa med i undervisningen – ett stöd de har rätt till enligt skollagen. 

Resultatet i vår nya rapport "Skolan går inte i repris – Så påverkas undervisningen och arbetsmiljön av extra anpassningar och särskilt stöd" visar att det finns stora problem gällande extra anpassningar och särskilt stöd vilket får negativa konsekvenser för lärare, elever och kunskapsresultaten.

– Det är hög tid att regeringen och huvudmännen inser allvaret i situationen och vidtar omedelbara åtgärder. Vi kan inte låta våra lärare och elever bära bördan av en underfinansierad skola längre. Det är en investering i våra barns framtid och i hela samhällets välfärd, säger Åsa Fahlén, ordförande Sveriges Lärare.

Kort om rapporten

  • Hälften av eleverna i årskurs 4-6 och över 40 procent av dem som går i övriga grundskolan är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd.
  • 60 procent av elever i årskurs 1-3 och ungefär hälften av eleverna i övriga grundskolan får inte det stöd de behöver.
  • Lärarna har för många elever med behov av stöd utifrån de förutsättningar de har, vilket leder till samvetsstress och att många överväger att lämna yrket.
  • Läsa-skriva-räkna-garantins bristande effekt: Trots garantins syfte får en låg andel elever i förskoleklass och lågstadiet det stöd de behöver.

Läs hela rapporten "Skolan går inte i repris"

Seminarium 19 mars

Välkommen till Sveriges Lärares seminarium om hur undervisningen och arbetsmiljön påverkas av extra anpassningar och särskilt stöd. Medverkar gör Åsa Fahlén, Johanna Jaara Åstrand, Lotta Edholm, Joanna Giota, Linus Sköld och Sophia Jarl.

Tid: tisdag 19 mars, kl 10.00-11.30 
Plats: Aulan, 7A Posthuset, Vasagatan 28, Stockholm

Vi påverkar

Grundskola - övrigt

Undersökningar som sätter tryck

Att undersöka och berätta om våra medlemmars vardag är en viktig del av vårt påverkansarbete. Allt för att politiker och huvudmän ska få underlag att fatta kloka beslut om det som verksamheten mest av allt behöver.

Frågor & svar