Ny rapport: Skolan – kunskap eller kundservice?

En ny rapport från Sveriges Lärare visar hur utbrett kundtänkandet är i svensk skola. Det bidrar till att lärare utsätts för orimliga krav och otillbörlig påverkan, såväl av vårdnadshavare som av rektorer och huvudmän.

Grundskola - övrigt

Sex av tio lärare menar att deras arbete i hög grad utövas utifrån målsättningen att höja skolans anseende bland elever och vårdnadshavare. Fler än sex av tio uppger också att deras rektorer betonar vikten av nöjda elever och vårdnadshavare – och två av tio att de blir tillsagda att tillmötesgå elever och vårdnadshavare med orimliga saker.

– I den marknadiserade skolan blir nöjdheten ett konkurrensmedel. Att vissa ser skolan som en serviceinstitution är i den kontexten ganska logiskt – men det är chockerande hur utbrett kundtänkandet är och hur det påverkar både lärares arbetsmiljö och undervisningen. Vår rapport visar att hela systemet är fel och måste reformeras, säger Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande Sveriges Lärare.

Kundorienteringen bidrar till att lärare utsätts för otillbörlig påverkan, både på betygssättningen och på själva undervisningen. De förväntas också vara tillgängliga utanför arbetstid och utföra arbetsuppgifter som ligger helt utanför läraransvaret, såsom att packa elevernas väskor.

– Varje lärare vet hur viktigt det är med förtroendefulla relationer till vårdnadshavare. Men kundorienteringen i skolans värld är skadlig för allt och alla. Skollag och läroplaner behöver skärpas till så att lärares ansvar fredas och vårdnadshavares inflytande läggs på en rimlig nivå. Lärares uppgift är att undervisa, inte att bedriva kundservice, säger Johanna Jaara Åstrand.

Sveriges Lärares krav

Resultatet i rapporten visar på de negativa konsekvenserna som marknadsskolan får med ökad konkurrens mellan skolor och när vårdnadshavare och elever börjar ses som kunder. Både stat och huvudmän måste ta sitt ansvar för att förbättra situationen i skolan.

Vi kräver att:

  • Vinst- och marknadsskola ska fasas ut.
  • Skollag och läroplaner måste skrivas om så det blir tydligt att det är professionen som avgör hur samarbetet med vårdnadshavarna ska se ut.
  • Huvudmännen måste ta sitt ansvar när det kommer till att minska kundorienteringen i skolorna. 
  • Elever som är i behov av stöd måste få det.
Grundskola - övrigt

Rapporten i sin helhet

Rapporten handlar om lärares utsatthet för orimliga krav, påverkan på undervisning och betygsättning och vilka konsekvenser detta får. Rapporten består av svar från både lärare och vårdnadshavare i skolformerna förskoleklass, grundskolan årskurs 1–9 och gymnasieskolan.

Frågor & svar