Ny rapport om digitalisering och AI

Sveriges Lärare har undersökt hur lärare och förskollärare ser på användningen av digitalisering och artificiell intelligens (AI) i skolväsendet.

Grundskola - övrigt

Resultatet presenteras i rapporten "Lärarledd digitalisering? Möjligheter och förbehåll på tröskeln till ett nytt AI-landskap”, och visar bland annat att lärarna intar en avvaktande hållning till AI. De minns tidigare digitaliseringsinvesteringar, beslutade av ivriga huvudmän, som gick fort men fel. 

Trots ökade investeringar visar rapporten att skolorna fortfarande kämpar med brist på kunskap och resurser för att navigera i det nya digitala landskapet. Många lärare är oroliga för att elever använder AI för att fuska, och att skolledningar och huvudmän gör ogenomtänkta investeringar i AI-system som inte bidrar till undervisningens kvalitet. 

– Digitaliseringen måste inkluderas i arbetsmiljöarbetet och lärare och förskollärare bör ges reella möjligheter att delta i samverkansarbetet. Tid för kompetensutveckling är ett krav, särskilt inför att AI ska erbjudas som ämne i gymnasieskolan och vuxenutbildning till hösten, säger Åsa Fahlén, ordförande Sveriges Lärare.  

Kort om rapporten

  • Tre av fem lärare i grundskola, gymnasium och vuxenutbildning använder regelbundet digitala verktyg i undervisningen.
  • 50 procent av lärarna har inte använt AI i undervisningen, endast fem procent har använt AI i hög utsträckning.
  • 63 procent av lärarna är oroliga att elever använder AI för att fuska med skolarbetet.
  • 57 procent ser risker med ogenomtänkta AI-investeringar och lågkvalitativa AI-genererade läromedel.

Läs hela rapporten "Lärarledd digitalisering? Möjligheter och förbehåll på tröskeln till ett nytt AI-landskap".

Vi påverkar

Grundskola - övrigt

Undersökningar som sätter tryck

Att undersöka och berätta om våra medlemmars vardag är en viktig del av vårt påverkansarbete. Allt för att politiker och huvudmän ska få underlag att fatta kloka beslut om det som verksamheten mest av allt behöver.

Frågor & svar