Ersättning för avskedad medlem

- Utan Sveriges Lärare hade jag känt mig väldigt utsatt. Men tack vare facket kände jag mig stöttad och inte ensam, säger Paul Carlbark efter förhandlingen.

Läraren Paul Carlbark och förbundsjuristen Anna Gevert
Läraren Paul Carlbark och förbundsjuristen Anna Gevert.
 
Läraren Paul Carlbark blev avskedad efter att ha ingripit mot en elev som störde ordningen. Sveriges Lärare stämde arbetsgivaren i Arbetsdomstolen, efter förlikning blir Paul ekonomiskt kompenserad kommunen.

Ingrep mot elev - blev avskedad

Läraren Paul Carlbarks ingripande mot en 16-årig elev, som han uppfattade trakasserade en yngre elev med funktionshinder, ledde till att han blev avskedad. 
 
Den 16-årige eleven hotade och knuffade Paul, som svarade genom att hålla fast eleven. Trots att eleven dömdes till böter för hot, avskedades Paul av kommunen. Skolledningen polisanmälde Paul, men förundersökningen lades ner.

Juridiskt stöd genom Sveriges Lärare

Om din arbetsgivare brutit mot lag eller avtal kan vi begära förhandling. Det innebär att våra ombudsmän förhandlar med arbetsgivarens arbetsgivarorganisation.
 
Avslutas även den förhandlingen i oenighet kan Sveriges Lärare stämma arbetsgivaren i domstol. 

Medlemsförmån

Högskola - porträtt

Vi företräder dig i konflikter

Om det blir en konflikt med arbetsgivaren du eller du och dina kollegor inte kan lösa på egen hand kan vi hjälpa till i förhandlingar med arbetsgivaren.

Frågor & svar