Tidigare stipendiater: Ulla-Britta Bruuns minnesfond

Här kan du se alla stipendiater som prisats av Ulla-Britta Bruuns minnesfond från 1997/98 och framåt samt vad de har prisats för.

2021 – Eva von Unge för sitt arbete med att använda traditionella regellekar som undervisningsredskap i förskolan.

2020 – Nina Mononen Lind för sin metod att använda konsten som motor för projekterande undervisning i förskolan.

2019 – Franziska Forssander och Aisha Lundgren Aslla för sitt arbete med en mångfaldskalender.

2018 – Anna Bergström för sitt arbete med barns utforskande av det offentliga rummet.

2017 – Elisabeth Wiersma Larsson för sitt arbete med barnens egna teman.

2016 – Lise-Lott Fjell och Erica Strand för sitt arbete med naturvetenskap och teknik i förskolan.

2015 – Johanna Appelquist och Helena Marken för sitt arbete med de yngsta barnen.

2014 – Annika Andréasson och Birgit Allard för arbetet med sexåringars lustfyllda lärande i förskoleklassen.

2013 – Ann-Charlotte Jönsson och Malin Rydhög för sitt arbete kring ledarskap och kollegialt lärande i förskolan

2012 – Elisabeth Berggren och Sandra Söderlund för sitt temainriktade arbete med sagan som utgångspunkt

2011 – Anna Kärre för sitt arbete med att lyfta fram och utveckla matematiken i förskolan (30 000 kr)

2010 – Anna Elias för sitt språkutvecklande arbete i förskoleklass (30 000 kr)

2009 – Anette Barr och Annica Nettrup och Anna Rosdahl för arbetet att med naturen som utgångspunkt nå målen i läroplanen.

2008 – Barbro Wilhelmsson och Cecilia Sandback och Monica Nylund om att använda aktionsforskning som metod (30 000 kr).

2007 – Karin Persson Gode en bok om att arbeta med naturvetenskap i förskolan (30 000 kr).

2006 – Ewa Lundgren och Anja Kärhä för att i bokform medvetengöra pedagoger om designens roll i samhället (30 000 kr).

2005 – Annika Persson och Lena Wiklund tematiskt arbetssätt i förskoleklassen (40 000 kr).

2004 – Maria Mylesand: en skrift om bygg- och konstruktion med små barn (30 000 kr).

2002 – Anna-Margareta Kvenangen: språkprojekt för att bevara det samiska språket i förskolan (20 000 kr).

1999 – Aycan Borzarslans vikten av att arbetet som sker i den mångkulturella förskolan lyfts fram för ökade erfarenheter och större förståelse.

1997/98 – Inger Kruger och Karin Östergren specialpedagogiskt arbetssätt för barn med kommunikationssvårigheter.

Frågor & svar