Grundutbildning för skyddsombud

Som skyddsombud ska din arbetsgivare ge dig utbildning. Sveriges Lärare erbjuder dig som skyddsombud en kompletterande grundutbildning.

Som skyddsombud är din arbetsgivare skyldig att ge dig utbildning i din roll (Sunt arbetsliv inom kommunal verksamhet och Prevent eller liknande inom privat verksamhet.). Sveriges Lärares Grundutbildning för skyddsombud är ett kompletterande utbildningspaket till den utbildningen.

Om grundutbildningen

Under grundutbildningen kommer du att få koll på ditt uppdrag, lära dig mer och lagstiftning och få handfasta tips på vad du kan göra på din arbetsplats. 

Utbildningen består av ett blandat lärande:

  • webbutbildningar, som alltid finns tillgängliga
  • onlineutbildningar, hålls av kursledare via Teams
  • fysiska utbildningsdagar, där ni möts för att fördjupa kunskaper, diskutera och nätverka. 

Webbutbildningarna genomför du när det passar dig och till våra onlineutbildningar och fysiska utbildningar behöver du anmäla dig.

Vissa delar av grundutbildningen är gemensamma för skyddsombud och arbetsplatsombud. Rollerna som skydds- respektive arbetsplatsombud är olika, men har också mycket gemensamt. Under kursen kan ni hitta sätt att samarbeta för att stärka arbetet på er arbetsplats. 

Grundutbildningens olika delar:

De olika delarna i grundutbildningen bygger vidare på varandra. Därför är det en fördel om du har möjlighet att ta del av utbildningen i rätt ordning. 

Grundutbildning skyddsombud Del 1

Välkommen som skyddsombud

Har du precis påbörjat ditt uppdrag som skyddsombud? Då är det dags för den första delen i din utbildning! Det är en webbutbildningen som tar cirka 20 minuter att genomföra.

Grundutbildning skyddsombud Del 2

Introduktion i samverkan och förhandling

Vad säger arbetsmiljölagen, och hur fungerar egentligen medbestämmandelagen? Del 2 i grundutbildningen för skyddsombud är en onlineutbildning som ger dig en första koll!

Grundutbildning skyddsombud Del 3

Tillsammans bygger vi Sveriges Lärare

I den här webbutbildningen får du en introduktion till förbundets grundläggande värderingar och politik och om din roll i Sveriges Lärare. Du kommer också att få en överblick över hur förbundet är organiserat. 

Grundutbildning skyddsombud Del 4

Samverka, förhandla och kommunicera

Del 4 i grundutbildningen för skyddsombud är två utbildningsdagar där du möter andra skydds- och arbetsplatsombud och våra kunniga kursledare. Du får fördjupade kunskaper om samverkan och förhandling och lär dig mer om kollektivavtal, lagar och inflytandets historia.

Grundutbildning skyddsombud Del 5

Rekrytera – för ökad facklig kraft

Varför är det viktigt att vi arbetar tillsammans, och hur kan vi bli fler? Webbutbildningen Rekrytera – för ökad facklig kraft är femte delen av grundutbildningen för skyddsombud och ger dig kunskaper och verktyg för att öka organiseringsgraden.

Grundutbildning skyddsombud Del 6

Skyddsombudets verktyg

På den här utbildningsdagen kommer du få större inblick i de verktyg som skyddsombudet har att arbeta med för att stärka arbetet med arbetsmiljön. 

Frågor & svar