Vi är

Sveriges lärarE
OCH SKOLLEDARE

Tillsammans skapar vi en organisation som Sveriges lärare och skolledare både behöver och vill ha.

Var med och forma framtidens organisation för Sveriges lärare och skolledare

Vi har tre frågor som vi skulle vilja att du svarade på. Dina svar är otroligt viktiga för oss. Tack för att du tar dig tid!

Om Sveriges lärare och skolledare

Sveriges lärare och skolledare behöver en rimlig arbetsbelastning, högre löner och rätt förutsättningar för att göra sina jobb. Men med en kår som är splittrad i olika fackliga organisationer blir våra röster svaga och kraven lätta att ignorera.

Därför skapar vi nu någonting helt nytt för Sveriges lärare och skolledare. Syftet är att samla en så stor del av kåren som möjligt i en slagkraftig ny organisation. Men vi kan bara göra det tillsammans.