Hoppa till sidans innehåll Hoppa till sidans huvudnavigering

Avtalspaket för välfärdssektorn

Ett avtalspaket för en hållbar, attraktiv och jämställd välfärdssektor tecknades 2021.

Sveriges Lärare och de andra facken inom kommunal sektor tecknade detta avtalspaket med SKR och Sobona, för att ta ett helhetsgrepp kring höjda pensioner, LAS-förändringar, omställning och arbetet för friska arbetsplatser. 

Anställningstrygghet och omställning

I oktober 2022 förändrades lagen om anställningsskydd (LAS). Samtidigt infördes en rad förmåner i omställningsavtalet KOM-KR, bland annat möjlighet att studera med delar av lönen. Många lärare kan med stöd av detta exempelvis bredda sin behörighet, genom studier under upp till sex terminer. 

Nya LAS ger arbetsgivarna större möjligheter att frångå turordningen vid arbetsbrist, men vi förhandlade fram att få behålla dagens regler i det kommunala kollektivavtalet. I praktiken innebär det att vi har kvar de regler som är anpassade för skolans värld, som vi stred för i avtalsrörelsen 2018. 

Ökad avsättning till tjänstepension

Från 2023-01-01 ökade avsättningen till tjänstepension från 4,5 till 6 procent, för de flesta kommunalt anställda. Ökningen med 1,5 procentenheter är ett stort steg för att välfärdens medarbetare ska ha konkurrenskraftiga villkor. 

Friskare arbetsplatser

Förstärkningar av arbetsmiljöarbetet inom hela den offentliga välfärdssektorn ska göras, genom en avsiktsförklaring som bland annat innebär satsning på lokal samverkan och friskfaktorer. Detta ger ytterligare vikt till det lokala arbetsmiljöarbete som redan pågår utifrån lärarnas kollektivavtal. 

Råd och stöd

Högskola - övrigt

Allt om din arbetsmiljö

Det är viktigt att arbeta förebyggande och systematiskt med arbetsmiljön. Läs mer om vilka regler som finns och vad ni kan göra på din arbetsplats för att få en bättre arbetsmiljö.

Frågor & svar