Hoppa till sidans innehåll Hoppa till sidans huvudnavigering

Gå till startsidan

Varannan barngrupp för stor i förskolan

Förskollärare med elever, promenad, promenerar i park.

Nästan hälften av de åldersindelade barngrupperna i förskolan är större än rekommenderat. Det är dags nu att regeringen lagstiftar om hur stora barngrupperna får vara.

Enligt Skolverkets riktlinjer bör barngrupperna i förskolan för ett- till treåringar inte vara större än tolv barn. För äldre barn är rekommendationen max femton barn per grupp.

Men det är många förskolor som misslyckas med att leva upp till de här rekommendationerna. Av 14 412 småbarnsgrupper är 7 061 större än rekommendationen (49 procent). Bland grupper för äldre barn är motsvarande siffra 47 procent.

Krav på lagstiftning

Nu vill Sveriges Lärare lagstifta om en minimibemanning, personaltäthet och ett maxtak för barngruppernas storlek.

– Det är tydligt att Skolverkets rekommendationer inte har nått hela vägen. Vi kräver därför en lagstiftning för att komma till rätta med förskolornas stora barngrupper. Det är faktiskt obegripligt att politikerna inte redan har tagit denna situation på allvar, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Sveriges Lärare.

Hur stora ska barngrupperna vara?

I Skolverkets allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan framgår det att riktmärket för barngruppens storlek är:

  • För barn som är 1-3 år är riktmärket för barngruppers storlek 6-12 barn.
  • För barn som är 4-5 år är riktmärket 9-15 barn.

Att påverka antalet barn i barngruppen är ett arbete som tar tid och kräver uthållighet. Det här är viktigt att tänka på.

Stora barngrupper innebär flera problem

Stora barngrupper bidrar till ökad stress bland både barn och personal och försämrar möjligheterna till en god pedagogisk undervisning.

– Det räcker inte att minska barngruppernas storlek det måste matchas med fler förskollärare. Det är en fråga om såväl likvärdighet, kvalitet som trygghet för alla barn, säger Johanna Jaara Åstrand.

Stora regionala skillnader

Vår kartläggning visar att det finns markanta regionala skillnader. I kommuner som Nynäshamn, Umeå och Södertälje är det färre än var femte åldersindelad barngrupp som uppfyller rekommendationerna.

Västerbotten och Gävleborg är de län där barn oftast tvingas gå i för stora barngrupper, medan kommunerna i Södermanland, Uppsala och Västmanland klarar rekommendationerna förhållandevis väl.

Norge en förebild

Den norska regeringen lagstiftade om personaltätheten 2018. Sedan reglerna började gälla tog det bara några månader innan 94 procent av förskolorna uppfyllde kravet. Om Norge kan införa en lagstiftning, varför skulle inte Sverige kunna ta vid?

Hur stora är barngrupperna i din kommun 2022?

Välj kommun eller län i listorna nedan för att se hur läget är in din kommun.

Frågor & svar