Hoppa till sidans innehåll Hoppa till sidans huvudnavigering

Gå till startsidan

Lärande för hållbar utveckling – med utomhuspedagogik!

Hur kan vi förklara för nyfikna elever, stora som små, hur världen hänger ihop? Genom att använda utomhuspedagogik som metod! Häng med på Stina Lindblads föreläsning tisdag 14 februari. Den här föreläsningen är öppen även för dig som inte är medlem än!

Se våra inspelade föreläsningar Alla aktuella inspirationsföreläsningar

Ett mångsidigt verktyg för lärande

När FN:s globala hållbarhetsmål antogs 2015 samlades de sociala, ekologiska och ekonomiska perspektiven i en gemensam agenda för framtiden. Både i de globala målen och i våra styrdokument från förskola till gymnasium står det att hållbar utveckling ska genomsyra utbildningsväsendet. Vi kan göra lärandet för hållbar utveckling konkret genom att byta lärmiljö och plocka med oss delar av undervisningen utomhus!

Utomhuspedagogik stimulerar inte bara elevernas lärande, utan också deras hälsa och välbefinnande. Dessutom stärks deras sociala och fysiska utveckling. Under föreläsningen kommer Stina Lindblad att prata om hur vi når läroplansmålen genom att använda utomhuspedagogik som metod och hur lärandet kan göras konkret, verklighetsförankrat, demokratiskt och lustfyllt.

Vill skapa förändring

Stina Lindblad är biolog och utomhuspedagog och har sedan 2002 arbetat för att sprida kunskap om hållbar utveckling och pedagogiska möjligheter utomhus inom förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Hon vill att det vi alla gör tillsammans ska kunna förändra våra förutsättningar till det bättre.

Stina Lindblad har bred erfarenhet av att koppla utomhusaktiviteter till styrdokumentens mål inom alla ämnen samt av att fortbilda pedagoger. Erfarenheterna har hon tillsammans med kollegor samlat i utomhuspedagogisk metodlitteratur inom Att lära in ute-serien.

 

Frågor & svar