Hoppa till sidans innehåll Hoppa till sidans huvudnavigering

Gå till startsidan

T.E.A.C.H – Make Music Matter

Hur gör du skillnad? Som lärare i musik finns oändliga möjligheter! Häng med och lyssna på Göran Nikolausson torsdag 23 mars.

Se våra inspelade föreläsningar Alla aktuella inspirationsföreläsningar

Kreativitet och kompetens

Som lärare gör du skillnad – men hur stor skillnad beror på vilken effekt din undervisning får på elevernas lärande, och hur de sedan använder sina kunskaper.

Enligt läroplanen handlar undervisning om att förmedla kunskaper och värden för att främja elevernas allsidiga personliga utveckling, för att de ska kunna bli aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Som lärare i musik kan du bidra till att eleverna utvecklar dessa kunskapskvaliteter genom att i undervisningen utgå ifrån T.E.A.C.H: Technology, Entrepreneurship, Aesthetics, Creativity och Humanity (teknologi, entreprenörskap, estetik, kreativitet och medmänsklighet). 

Lärande och musik

Göran Nikolausson är universitetsadjunkt i musikpedagogik vid Linnéuniversitetet och undervisar bland annat om ensemblemetodik och läroplansteori. Han har arbetat i grundskolan och undervisat i musik, svenska och samhällsorienterande ämnen och haft uppdrag hos Skolverket, bland annat genom att ha deltagit i framtagandet av kursplanen i musik till Lgr11. Han har också erfarenheter från musikbranschen, både som artist och låtskrivare, och har deltagit i Eurovision Song Contest både med ett estländskt och ett polskt bidrag.

Make Music Matter! är ett nätverk och en plattform där akademi, skola, musik- och kulturbransch samverkar med det omgivande samhället för att sprida kunskap och innovation om musik. De verkar också för att musik ska vara en bra och stark kraft i både samhälle och musik. Göran Nikolausson är initiativtagare och projektansvarig för projektet.

Frågor & svar