Hoppa till sidans innehåll Hoppa till sidans huvudnavigering

Gå till startsidan

Komvux då, nu och i framtiden

Hur kan vuxenutbildning och språk bli nyckeln till delaktighet? Tisdag 7 mars tar Andreas Fejes en närmare titt på hur det kan användas för att främja inkludering.

Se våra inspelade föreläsningar Alla aktuella inspirationsföreläsningar

Språk som nyckel

De senaste årens flyktingsituation har inneburit stora utmaningar för Sverige och Europa i frågor kring inkludering. I spåren av detta har vuxenutbildningens och folkbildningens potential för inkludering aktualiserats i den politiska debatten, som ett medel för migranter att komma in i både arbetslivet och i det svenska samhället i stort. 

Andreas Fejes menar att det finns en stark vilja hos migranter i Sverige att inkluderas i samhället. Språket och språkinlärningen är en viktig nyckel, men utbildningsinsatser inom vuxenutbildning är också sätt att finna stöd och hjälp i vardagen. 

Fokus för föreläsningen är aktiviteter för språkligt lärande för vuxna migranter och den potential som det innebär för social inkludering. Under föreläsningen tittar han närmare på hur vuxenutbildning och folkbildning kan bidra till detta, och hur organiseringen av vuxenutbildningen kan påverka. 

Vuxenutbildning och medborgarskapande

Andreas Fejes innehar landets enda professur i vuxenpedagogik och är verksam vid Linköpings universitet, där han bedriver forskning om framför allt komvux, folkbildning och vuxenutbildning. I sin forskning intresserar han sig för studier av vuxenutbildning och folkbildning med specifikt intresse för frågor kring migranters sociala inkludering och medborgarskapande. Han är också intresserad av vad marknadiseringen av vuxenutbildningen får för konsekvenser för skolledares och lärares arbete samt för elevernas studievanor. 

Frågor & svar