Hoppa till sidans innehåll Hoppa till sidans huvudnavigering

Bästa skolkommun

Med Sveriges bästa skolkommun ville vi belysa kommunens roll som huvudman. År 2021 tog vi beslutet att lägga ner undersökningen. Här kan du läsa mer om rankningen och se resultatet för 2021.

Mellan 2002 och 2021 gjorde före detta Lärarförbundet årligen undersökningen Sveriges bästa skolkommun. Resultatet synliggjorde hur mycket landets 290 kommuner väljer att satsa på skolan, men det var också ett verktyg för att synliggöra var det behövs förändringar.

Rankningen byggde på statistik, huvudsakligen från offentliga källor som Skolverkets officiella statistik insamlad av SCB. Men även partsgemensam statistik och Lärarförbundets egna undersökningar.. 

I samband med tjugoårsjubiléet år 2021 beslöts att Bästa skolkommun skulle läggas ned. Vi anser att rankningen har spelat ut sin roll då vi aktivt arbetar för att staten ska ta över huvudansvaret över skolan.

Rankningen förändrades 2019

År 2019 lanserade Lärarförbundet Sveriges bästa skolkommun i ett nytt, vässat format. Istället för en relativ rankning har det statistiska underlaget arbetats om till ett index.

Det gör att alla kommuner får två resultat: en rankningsplacering och ett individuellt indexvärde. Indexvärdet är kommunens eget och påverkas inte av andra kommuners prestationer.

Frågor & svar