Bästa skolkommun

Med Sveriges bästa skolkommun ville vi belysa kommunens roll som huvudman. År 2021 tog vi beslutet att lägga ner undersökningen.

Mellan 2002 och 2021 gjorde före detta Lärarförbundet årligen undersökningen Sveriges bästa skolkommun. Resultatet synliggjorde hur mycket landets 290 kommuner väljer att satsa på skolan, men det var också ett verktyg för att synliggöra var det behövs förändringar.

Rankningen byggde på statistik, huvudsakligen från offentliga källor som Skolverkets officiella statistik insamlad av SCB. Men även partsgemensam statistik och Lärarförbundets egna undersökningar.. 

I samband med tjugoårsjubiléet år 2021 beslöts att Bästa skolkommun skulle läggas ned. Rankningen hade spelat ut sin roll då förbundet aktivt arbetar för att staten ska ta över huvudansvaret över skolan.

Frågor vi driver

Gymnasieskola - porträtt

Sveriges Lärare förtjänar bättre

Lärare har det viktigaste samhällsuppdraget, men långt ifrån rätt förutsättningar. Vi driver bland annat på för bättre löner, minskad arbetsbelastning, ökat statligt ansvar och en starkare lärarutbildning. 

Frågor & svar